Đề Kiểm tra HK II (2009-2010) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề Kiểm tra HK II (2009-2010), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

:THCS.TT.Chợ Vàm ĐỀ KIỂM TRA HK II NĂM HỌC 2009-2010
Tổ : Toán& Lý Môn : Toán 8
*********** Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
TRẮC NGHIỆM ( 3đ)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?

A/ x – 5 0 B/ x – 5 0 C/ x – 5 > 0 D/ x – 5 < 0
Câu 2: Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là:
A/ Các hình bình hành. B/ Các hình chữ nhật.
C/ Các hình thang. D/ Các hình vuông.
Câu 3: Điều kiện xác định của phương trình
A/ B/ C/ x D/ và

Câu 4: Tỉ số hai đoạn thẳng:
A/ Có đơn vị đo B/ Phụ thuộc vào đơn vị đo
C/ Không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo D/ Cả ba câu trên đều sai
Câu 5: Cho MN = 2cm, PQ = 5cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng MN và PQ là:
A/ B/ C D/

Câu 6: Cho một hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là 2cm, 3cm, 4cm. Thể tích của nó là:
A/ 6cm2 B/ 12cm3 C/ 24cm2 D/ 24cm3

B. TỰ LUẬN (7đ)
Bài 1: (1đ) Giải phương trình 5x – 3 = 3x – 9
Bài 2: (1,5đ) Giải bất phương trình và biểu diễn trục nghiệm trên trục số

Bài 3: (1,5đ) Giải phương trình
Bài 4: (3 đ) Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH cắt đường
phân giác BD tại I. Chứng minh rằng:
a) IA.BH = IH.BA;
b) AB2 = BH.BC;
c)

ĐÁP ÁN
A. TRẮC NGHIỆM (3đ). Chọn đúng mỗi câu 0,5đ
Câu
1
2
3
4
5
6

Chọn
B
B
D
C
B
D

TỰ LUẬN (7đ)
Bài 1: (1đ)
5x – 3 = 3x -9
5x – 3x = -9 + 3 (0,25đ)
2x = -6 ( 0,25đ)
x = -3 (0,25đ)
Vậy S = ( 0,25đ)

Bài 2 : (1,5đ)

6(x-1)< 4(x – 4 ) (0,25đ)
6x – 6 < 4x – 16
6x – 4x < -16 +6 (0,5đ)
2x < -10
x < -5
Vậy nghiệm của bpt là x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.