ĐỀ KIỂM TRA HK I TOAN SO 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐỀ KIỂM TRA HK I TOAN SO 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1 bai thoi nhe ai ma lamdc thi 10 chac lun!!
Chung minh tich 5 so tu nhien lien tiep thi chia het cho 120!

Dap an: do 120=8.3.5 nen chi can chung minh la chiahet cho 8;3;5 thi chia het cho 120
The thoi ai lam dc thi c binh luan de minh xem xet

Hỏi và đáp