De kiem tra HK 1 Toan 8 co ma tran dap an chuan 2015 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về De kiem tra HK 1 Toan 8 co ma tran dap an chuan 2015, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán – Lớp 8
I/ Mục tiêu:
Kiến thức: Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của HS về Mọi nội dung đã học ở HKI: nhân và chia đa thức, phân thức đại số, tứ giác, diện tích đa giác
Kĩ năng: Kiểm tra kỹ năng thực hiện phép tính về nhân, chia đa thức, cộng, trừ, nhân, chia phân thức; kĩ năng vẽ hình và chứng minh hình học
Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, trung thực khi làm bài.
II/ Hình thức kiểm tra:
Hình thức: Tự luận 100 % – Tỉ lệ NB : TH : VDT: VDC = 2 : 3 : 3 : 2
Thời gian: 90’
III/ Ma trận đề:
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Sáng tạo

Nhân và chia đa thức
Biết nhân đơn thức với đa thức
Hiểu cách chia đa thức và phân tích được đa thức thành nhân tử
Vận dụng hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức

Số câu
Số điểm

1
1

3
2

1
0,5

5
3,5

Phân thức đại số
Biết cộng 2 phân thức cùng mẫu
Nhân, chia phân thức và rút gọn
Vận dụng phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức

Số câu
Số điểm

1
1

1
1

1
0,5

3
2,5

Tứ giác

Tính được số đo góc còn lại của tứ giác, góc ngoài tứ giác VD dấu hiệu xác định hình chữ nhật
Vận dụng dấu hiệu vào tìm kiện để có h.vuông

Số câu
Số điểm

2
2

1
1

3
3

Diện tích đa giác

Tính được diện tích tam giác đều theo đường cao a

Số câu
Số điểm

1
1

1
1

Tổng số câu
Tổng số điểm
2
2

4
3

4
3
2
2

12
10

Phòng GD – ĐT Đức Phổ
Trường THCS Phổ Thạnh

ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HK I
NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: TOÁN – LỚP 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (4đ): Thực hiện phép tính:
a, x2. ( x – 2×3)
b, (25×5 – 5×4 + 10×2) : 5×2
c,
d,
Câu 2. (1đ): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a, x2y – xy2
b, x2 – y2 + 5x – 5y
Câu 3. (1đ): Rút gọn các biểu thức sau:
a, (x – y)2 + 4xy
b,
Câu 4. (1đ): Cho tứ giác ABCD có ; ; . Tính số đo góc D ? Sau đó tính số đo góc ngoài tại D ?
Câu 5. (3đ): Cho ABC cân tại A, trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC, K là điểm đối xứng với M qua I :
a, Tứ giác AMCK là hình gì? Chứng minh nhận định đó?
b, ABC có thêm điều kiện gì thì tứ giác AMCK là hình vuông? Vẽ hình khác và chứng minh ?
c, Cho số đo góc = 600 , AM = a . Tính diện tích tam giác ABC theo a ?

Hết.

V/ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

*Nội dung đáp án chỉ là gợi ý

Câu
Nội dung
Điểm

Câu1

a, =x2.x – x2.2×3
= x3 – 2×5
b, =25×5 : 5×2 – 5×4 : 5×2 + 10×2 : 5×2
= 5×3 – x2 + 2
c,
d, =
0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

Câu 2

a, x2y – xy2
= xy(x – y)
b, x2 – y2 + 5x – 5y
= (x2 – y2 ) + (5x – 5y)
= (x– y)(x + y) + 5(x – y)
= (x– y)(x+ y + 5)
0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.