de kiem tra hình toan 8 chương 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de kiem tra hình toan 8 chương 3, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 8 – CHƯƠNG III

Môn :
TOÁN
Lớp :
8

Họ và tên: …………………………………………….
Lớp: …..
KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: HÌNH HỌC 8 (Chương III)
Năm học:

ĐIỂM:

I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )
Câu 1: Nếu hai tam giác ABC và DEF có thì:
A. (ABC (DEF B. (ABC (EDF
C. (ABC (DFE D. (ABC (FED
Câu 2: Trong hình dưới đây (BÂD= DÂC). Tỉ số bằng:

Câu 3: Cho hai đoạn thẳng AB = 10cm, CD = 3dm. Câu nào sau đây đúng:
A. B. C. D.
Câu 4: Cho (ABC (A’B’C’ và hai cạnh tương ứng AB = 6cm, A’B’ = 3 cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng là:
A. B. 2 C . 3 D. 18
Câu 5: Cho hình vẽ sau. Biết DE // AB
A.
B.

C.
D.

Câu 6: Cho hình vẽ sau. Độ dài cạnh x có giá trị là:

A. x = 3
B. x = 4

C. x = 3,5
D. x = 5

II. TỰ LUẬN (7đ):
Bài 1: Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Vẽ các đường phân giác BM và CN.
a) Chứng minh: BM = CN
b) Chứng minh: NM // BC
Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB.
a) Chứng minh: (AHB (BCD
b) Chứng minh: AD2 = DH .DB
c) Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH.

I. TRẮC NGHIỆM (3đ):

1
2
3
4
5
6

C
A
D
B
A
B

II. TỰ LUẬN (7đ): (Theo ĐỀ 1)
Bài 1: (2,5đ)
– Hình vẽ đúng (0,5đ)
a) (1đ) Chứng minh:
(ABM = (ACN ( hoặc (BNC = (CMB ) (0,75đ)
( BM = CN (0,25đ)
b) (1đ)
Vì (ABM = (ACN ( AM = AN (0,25đ)
Có AB = AC (gt) (0,25đ)
( (0,25đ)
( NM // BC (theo Định lí đảo Talet) (0,25đ)
Bài 2: (4,5đ)
– Hình vẽ đúng (0,5đ)
a) (1đ)
(AHB và (BCD có:
(gt)
(so le trong của AB // DC) (0,75đ)
( (AHB (BCD (g-g) (0,25đ)
b) (1,5đ)
(ABD và (HAD có:
(gt) (0,25đ)
: chung (0,25đ)
( (ABD (HAD (g-g) (0,5đ)
( ( AD2 = DH.DB (0,5đ)
c) (1,5đ)
+ (ABD ( tại A có: AB = 8cm, AD = 6cm
( DB2 = AB2 + AD2 (Pytago)
= 82 + 62 = … = 102
( DB = 10 (cm) (0,25đ)
Theo chứng minh trên AD2 = DH.DB ( (0,5đ)
+ Ta có: (ABD (HAD (Cm trên)
(0,25đ)
(0,5đ)
======================= Hết ======================

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.