đề kiểm tra hinh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề kiểm tra hinh, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên: ………………………………………………
Lớp: 9B

KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN HÌNH HỌC
ĐIỂM

Đề số 1
1. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
A. sin700 = cos700 B. cos250 >cos300 C. sin250 < sin300 D. sin450 = cos450
2. Đường cao của tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn có độ dài là 1và 4. Độ dài đường cao là:
A.1 B. 2 C. 3 D.4
3. Với góc =300 khẳng định nào sau đây là sai?:
A. cotg= B. sin= C. tg= D. cos=
4. Ở hình vẽ bên ta có: sinB bằng:
A. B. C. D.
5. Kết quả của phép tính bằng:
A. B. 1 C. D.
6. Ở hình vẽ bên. Biết rằng ; AH=3cm thì BH bằng:
A. 4cm B. 2cm C. 3,6 cm D. 2,5cm
7. Ở hình vẽ bên. Biết AC = 15 cm; AH = 9 cm. thì HC bằng:
A. 9cm B. 12 cm C. 15cm D. 10cm
8. Chọn câu đúng:
A. B.
C. D.
9. bằng: A. B. 1 C. D. 10
10. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Hệ thức nào sau đây là sai
A. B. C. D.
11. Giải tam giác vuông ABC, biết cạch huyền BC bằng 7, góc nhọn B bằng 360
A. B. C. D. tất cả đều sai
12 Cho tam giác ABC vuông ở C với kí hiệu thông thường. cho b = 12, cosB = 1/3. Tính a; c ta có:
A. B. C.
D. E.
B
13 Trong hình vẽ bên. Hệ thức nào đây là đúng .

Họ tên: ………………………………………………
Lớp: 9/…..

KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN HÌNH HỌC
ĐIỂM

I. Trắc nghiệm (2đ) Nội dung đề số : 2
1. Ở hình vẽ bên. Biết rằng ; AH=3cm thì BH bằng:
A. 2,5cm B. 2cm
C. 3,6cm D. 4cm
2. Ở hình vẽ bên ta có: sinB bằng:
A. B.
C. D.
3. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
A. sin700 = cos700 B. cos250 >cos300 C. sin250 < sin300 D. sin450 = cos450
4. Kết quả của phép tính bằng:
A. B. 1 C. D.
5. Chọn câu đúng:
A. B.
C. D.
6. Đường cao của tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn có độ dài là 1 và 4. Độ dài đường cao là:
A.1 B. 2 C. 3 D.4
7. bằng:
A. B. 10 C. D. 1
8. Với góc =300 khẳng định nào sau đây là sai?:
A. cotg= B. sin= C. tg= D. cos=
II. Tự luận (8đ)
Câu 1:(1đ) Tam giác ABC vuông tại A; . Biết HB = 4cm, HC = 5cm. Tính độ dài cạnh AB.
Câu 2: (1đ) có =1v. Tính độ dài cạnh NP khi MN = cm và
Câu 3: (1đ) Dựng góc nhọn biết
Câu 4: (1đ) Tính
Câu 5: (1đ) Cho có AB = 2cm, , BC = 4cm. Tính diện tích tam giác ABC.
Câu 6: (1,5đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ phân giác BD, biết DA = 1, DC = 2. Tính góc C
Câu 7: (1,5đ) Cho tam giác nhọn DEF có DH , HM, HN lần lượt là các đường cao của các tam giác DEF, HDF, HDE. Chứng minh rằng DM.DF = DN.DE.
———-HẾT———-

Họ tên: ………………………………………………
Lớp:

Hỏi và đáp