ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 9- CÓ MA TRẬN- ĐÁP ÁN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 9- CÓ MA TRẬN- ĐÁP ÁN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TUẦN 30
TIẾT 57 Ngày Kiểm tra 27,28/3/2014

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
CHƯƠNG III, MÔN HÌNH HỌC , LỚP 9

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1.Các loại góc liên quan đến đường tròn
Nhận biết quan hệ giữa các góc
Hiểu được mối quan hệ giữa số đo góc và số đo cung
Vận dụng các tính chất tìm số đo của một góc

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0,5

1
0,5
1
1

1
1
4
3

2. Tứ giác nội tiếp
Biết khái niệm tứ giác nội tiếp
Hiểu tính chất của tứ giác nội tiếp
Vận dụng tính chất để chứng minh một tứ giác nội tiếp

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2
1

1
0,5

1
2

4
3.5

3. Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, quạt tròn
Biết các công thức tính độ dài đường tròn, diện tích hình tròn
Hiểu quan hệ giữa độ dài cung và số đo cung
Vận dụng một số công thức để tính độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, quạt tròn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2
1

1
0,5

1
2

4
3.5

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
5
2,5
2,5%
4
2,5
25%
3
5
50%
12
10
100%

TUẦN 30 – TIẾT 57 Ngày Kiểm tra 27,28/3/2014

Họ, tên: ………………………
Lớp: 9 …
Bài kiểm tra 1 tiết ( chương III)

Điểm:
Lời phê của Thầy, Cô giáo

I/ Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: Trên đường tròn (O,2cm) lấy hai điểm A,B; biết số đo cung lớn AB là . Độ dài dây AB là:
A) 2 cm B) cm C) cm D) cm
Câu 2: Cho đường tròn (O; R) và dây cung AB = R. Trên cung nhỏ AB lấy điểm M. Số đo góc AMB là:
A) B) C) D)
Câu 3: Chu vi hình tròn (O; 5cm) là:
A) 15,7 cm B) 18,84 cm C) 24,8 cm D) 31,4 cm
Câu 4: Câu nào sau đây chỉ số đo 4 góc của một tứ giác nội tiếp ?
A) B)
C) D)
Câu 5: Cho đường tròn (O; 4cm) và cung AB có số đo bằng . Độ dài cung AB là : A) 4,85 cm B) 5,85m C) 5,58cm D) 6,58 cm
Câu 6 : Hình tròn ngoại tiếp lục giác đều cạnh 5cm có diện tích là :
A) B) C) D)
Câu 7 : Cung AB của đường tròn (O; R) có số đo là . Vậy diện tích hình quạt tròn OAB (tính theo R) là:
A) (đvdt) B) (đvdt) C) (đvdt) D) (đvdt)
Câu 8 : Diện tích hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn (O; 10cm) và
(O; 6cm) là:
A) B) C) D)
II/ Tự luận: (6 điểm)
Bài: Cho đường tròn tâm O đường kính BC, A là một điểm trên đường tròn sao cho AB = R. Trên đoạn OC lấy điểm D sao cho DO = DC; từ D vẽ đường thẳng vuông góc với BC, đường thẳng này cắt đường thẳng AB tại E và cắt AC tại F.
a/ Chứng minh các tứ giác ABDF và ADCE nội tiếp.
b/ =
c/ Tiếp tuyến tại A của đường tròn cắt DE tại M. Chứng minh tam giác AMF cân
Bài làm :
I/ Trắc nghiệm:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án

Hỏi và đáp