DE KIEM TRA HINH HOC 9 CHUONG III-CHUAN (MT CO TN+TL) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE KIEM TRA HINH HOC 9 CHUONG III-CHUAN (MT CO TN+TL), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề1.
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Học sinh khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Xem hình vẽ sau,
Biết = 1480. Số đo góc là:
A. 370 B. 380
C. 390 D. 400

Câu 2. Xem hình vẽ sau,
Biết AT là tiếp tuyến của (O)
AT = 4(cm), AB = 2(cm).
Độ dài BC là:
A. 3(cm)
B. 4(cm)
C. 5(cm)
D. 6(cm)

Câu 3. Xem hình vẽ sau,
Tứ giác ABCD nội tiếp (O),
Có AC ( BD, sđ600
Số đo góc là:
A. 600 B. 900
C. 1200 D. 1500
Câu 4. Trên hình vẽ sau,
AB là tiếp tuyến, ACD là cát tuyến.
Biết AC = 1(cm), CD = 3(cm).
Độ dài tiếp tuyến AB là:
A. 1(cm) B. 2(cm)
C. 3(cm) D. 4(cm)
Câu 5. Diện tích hình vành khăn tạo bởi hai đường tròn có bán kính 3cm, 5cm là:
A. 16cm2) B. 10cm2)
C. 8cm2) D. 6cm2)

Câu 6. Diện tích hình gạch sọc là:
A. cm2)
B. ( (cm2)
C. cm2)
D. 2( (cm2)
Câu 7. Xem hình vẽ sau,
Biết (ABC, (DEF là
các tam giác đều có
cạnh 6cm. Chu vi
hình quả tim là:
A. 6(( cm) B. 7(( cm)
C. 8(( cm) D. 9((cm)
Câu 8. Điều kiện nào để tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn?
A.
B.
C. A, B, C, D cùng cách đều một điểm
D. 3 câu trên đều đúng
Đánh dấu x vào ô thích hợp ch
các phát biểu sau:
Đúng
Sai

Câu 9. Hình vuông tiếp đường tròn có chu vi nhỏ hơn chu vi đường tròn.

Câu 10. giác ABCD có các góc thỏa điều kiện
thì nội tiếp được

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1 (2đ) Cho góc nhọn Bz là tia phân giác. Từ điểm A bất kỳ trên tia Bx, kẻ AH ( By (H ( By), kẻ AD ( Bz (D ( Bz). Gọi O là trung điểm của AB.
Chứng minh OD ( AH
Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O), đường kính AB cắt By tại C, cắt Bz tại E.
Chứng minh tứ giác HDEC nội tiếp.
Bài 2 (3đ) Cho đường (O, 4cm), đường kính BD. Trên đường tròn (O) lấy C, A sao cho các góc BOC = 600, góc AOB = 900.(C, A khác phía đối với BD)
Tính các cạnh của tứ giác ABCD.(giá trị đúng, không làm tròn)
Tính độ dài các cung BC, CD.(giá trị đúng, không làm tròn)
Gọi I là giao điểm của AC và BD. Tính góc
Tính diện tích phần mặt phẳng nằm ngoài tứ giác ABCD và nằm trong đường tròn (O).

Bài làm:

MA ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
CHƯƠNG III – HÌNH HỌC 9
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

độ thấp
độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Góc ở tâm, góc nội tiếp, góc có đỉnh ở trong hay ngoài đường tròn
Nhận biết các loại góc với đường tròn

Biết tính số đo góc có đỉnh ở trong đường tròn
Tính được góc có đỉnh trong đường tròn.
dụng được tính chất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.