Đề kiểm tra hình học 9 chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra hình học 9 chương 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 19 KIỂM TRA

A. Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
– Nắm được các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
– Nắm được định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn, TSLG của hai góc phụ nhau. Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
2/ Kỹ năng:
– Vận dụng được các kiến thức trên vào bài tập và giải quyết một số bài toán thực tế.
– Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc tìm số đo của một góc khi biết một tỉ số lượng giác của nó.
3/ Thái độ: Cẩn thận, chính xác, trung thực
B.Chuẩn bị:
Ma trận thiết kế đề kiểm tra chương I
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Hệ thức về cạnh và đường cao trong Δ Vuông
1

0,5

1

0,5
1

1

1

0,5
4

2,5

TSLG của góc nhọn

2

1
3

1,5
1

0,5

2

0,75
8

3,75

Hệ thức về cạnh và góc trong Δ vuông
1

0,5

1

1

1

2,25
3

3,75

Tổng
7

3,5
4

3
4

3,5
15

10

I. Trắc nghiệm: (3đ)
Chọn ý đúng trong mỗi câu sau, và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý đúng.
* Câu 1: Cho ΔABC vuông tại A, với đường cao AH. Hệ thức nào sau đây không đúng.
A. AH2 = BH.HC ; B. AB2 = BC.BH; C. AC2 = BC.AB ; D. AB.AC = BC.AH
* Câu 2: Trong hình 1. Tính x có kết quả là:
A. 2 ; B. 3 ; C. 4 ; D. 5
* Câu 3: Trong hình 2,
a) bằng
A. ; B. ; C. ; D.

* Câu 4: Trong hình 3
a) cosR bằng

A. ; B. ; C. ; D.

* Câu 5: Trong hình 4,
A. ; B.

C. ; D.

* Câu 6: Cho hai góc nhọn phụ nhau, hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng
A. ; B.
C. ; D.
II. Tự luận: (7đ)
Bài 1: (1đ) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần:
a/ Sin260 ; Cos700 ; Cos340 ; sin400
b/ tg320 ; cotg570 ; tg470 ; cotg210
Bài 1:(2đ)
a/ Tính x và y trong hình vẽ bên
(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)
b/ Tính góc (kết quả làm tròn đến độ)

Bài 2:(4đ) Cho (ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm. với đường cao AH.
a) Giải ∆ABC (kết quả góc làm tròn đến độ; độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).
b) Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Tính DE.
c/ Tính chu vi và diện tích tứ giác ADHE (lấy 3 chữ số thập phân)
d/ Kẻ EF ( BC. Chứng minh rằng: AF = BE.cosC

Đáp án và biểu điểm
I Trắc nghiệm: (3đ) mỗi câu đúng cho 0,5

1
2
3
4
5
6

C
C
A
B
A
D

II. Tự luận: (7đ)
Bài 1: (1đ)
Câu a: (0,5đ) Sắp xếp đúng: Cos700 ; Sin260 ; sin400 ; cos340 (0,5đ)
Câu b: (0,5) Sắp xếp đúng : cotg570; tg320 ; tg470 ; cotg210
Bài 2: (2đ)
Câu a: (1đ) Tính đúng x = (0,5đ); y = (0,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.