Đề kiểm tra Hình học 8 có ma trận chuẩn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra Hình học 8 có ma trận chuẩn, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiêt 25 KIỂM TRA VIẾT
Môn: Hình hoc 8
Thời gian: 45 phút
Đơn vị : Trường THCS Phúc Thịnh
I.MỤC TIÊU:
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ nắm kiến thức và kỹ năng trong chương
1 Hình học 8 giúp thầy và trò kịp thời điều chỉnh cũng như phát huy việc dạy
và học đảm bảo yêu cầu chương trình đề ra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
Tự luận
II.MA TRẬM ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

1.Tứ giác lồi

Biết định lý về tổng các góc của một tứ giác và vận dụng định lý để tính số đo góc

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1

1
1điẻm=10%

2.Hình thang,hình thang vuông và hình thang cân.Hình bình hành. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình vuông
Biết định nghĩa và các dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật
Hiểu các dấu hiệu nhận biết hình thang cân, hình bình hành
Vận dụng được các quan hệ song song, vuông góc và tính chất trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông để tính toán và chứng minh

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,
2
2
3
4

6
7điẻm=70%

3.Đối xứng trục và đối xứng tâm.
Trục đối xứng, tâm đối xứng của một hình
Biết cách vẽ điểm đối xứng với điểm , đoạn thẳng đối xứng với đoạn thẳng, hình đối xứng với hình qua một điểm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,

1
1điẻm=10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
2 điẻm=20%
3
3 điẻm=30%
3
4
điẻm=40%

8
9điẻm=90%

IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA:
ĐỀ BÀI:
Bài 1 (2điểm): a) Cho tam giác ABC và một điểm O tùy ý. Vẽ tam giác A’B’C’
Đối xứng với tam giác ABC qua điểm O.
b) Phát biểu định nghĩa hình chữ nhật. Nêu dấu hiệu nhận biết
hình chữ nhật.

Bài 2(2điểm): a/ Tính các góc của tứ giác MNPQ biết số đo của chúng tương
ứng tỉ lệ với 2 ; 2 ; 1; 1
b/ Tứ giác MNPQ có phải là hình thang cân không ? Vì sao?
Bài 3(2điểm): Độ dài hai đường chéo của hình thoi là 18cm và 24cm.
Tính độ dài cạnh của hình thoi.
Bài 4(4điểm): Cho tam giác nhọn ABC. Gọi H là trực tâm của tam giác, M là
trung điểm của BC. Gọi D là điểm đối xứng của H qua M.
a/ Chứng tỏ tứ giác BHCD là hình bình hành.
b/ Chứng minh các tam giác ABD, ACD vuông tại B, C.
c/ Gọi O là trung điểm của AD. Chứng minh rằng:
OA = OB = OC = OD.
V.HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM:
Câu
Yêu cầu
Điểm

Câu 1
Vẽ đúng yêu cầu
Phát biểu đúng
1.0
1.0

Câu 2
a/ Tính được các góc của tứ giác lần lượt là:
1200; 1200; 600; 600.
b/ Giải thích được tứ giác có cặp góc trong cùng phía bù
nhau nên có hai cạnh đối diện song song, suy ra tứ giác là
hình thang, lại có hai góc kề một đáy bằng nhau nên nó là
hình thang cân.
1.0

1.0

Câu 3
Đường chéo hình thoi bằng 24; 32 hai nửa đường chéo là 12; 16
cạnh hình thoi là: (cm)

1.0
1.0

Câu 4

Vẽ được hình

a/ BHCD là hình bình hành:
M vừa là trung điểm của BC vừa là trung điểm
của HD nên BHCD là hình bình hành.
b/ Tam giác ABD, ACD vuông tại B, C:
BD// CH mà CH AB
CD// BH mà BH
c/ BI, CI lần lượt là trung tuyến của hai tam giác
vuông có chung cạnh huyền AD
IA = IB = IC = ID

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.