Đề kiểm tra hình học 7 chương 3 (40% trắc nghiệm) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra hình học 7 chương 3 (40% trắc nghiệm), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD-ĐT Thới Bình
Trường THCS ……………………….
Họ và tên:
Lớp: 7
BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC 7

Thời gian làm bài: 45 phút

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1: Cho tam giác ABC biết: AB = 3cm; AC = 7cm; BC = 8cm. Góc lớn nhất là góc
A. B. C. D.
Câu 2: Cho tam giác ABC có góc ,, cạnh lớn nhất là cạnh:
A. AB B. AC C. BC D. DC
Câu 3: Trong một tam giác, điểm cách đều ba cạnh của tam giác là:
A. Giao điểm ba đường trung tuyến.
B. Giao điểm ba đường trung trực.

C. Giao điểm ba đường phân giác.
D. Giao điểm ba đường cao.

Câu 4: Cho tam giác cân có độ dài hai cạnh là 4 cm và 9 cm .Chu vi của tam giác cân đó là:
A. 17cm
B. 13cm
C. 22cm
D. 8.5cm

Câu 5: Bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng sau không thể là ba cạnh của một tam giác:
A. 2cm; 5cm; 6cm. B. 2cm; 3cm; 6cm.
C. 3cm; 4cm; 6cm. D. 3cm; 5cm; 7cm.
Câu 6: Cho tam giác MNP biết Khi đó ta có :
A. NP > MN > MP ; B. MN < MP < NP ;
C. MP > NP > MN ; D. NP < MP < MN .
Câu 7: Trọng tâm của tam giác là giao điểm của:
A) Ba đường trung tuyến C) Ba đường trung trực
B) Ba đường phân giác D) Ba đường cao
Câu 8: Cho tam giác ABC, có AB = 6cm, BC = 8cm, AC = 5cm. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A) ; B) ; C) ; D) .
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Cho tam giác ABC có AB = AC =10cm, BC = 12cm. Vẽ AH vuông góc BC tại H.
a) Chứng minh:ABC cân. (1đ)
b) Chứng minh , từ đó chứng minh AH là tia phân giác của góc A. (2đ)
c) Từ H vẽ HM AB và kẻ HN AC .
Chứng minh : BHM =CHN (1,5đ)
d) Tính độ dài AH. (1đ)
(Vẽ hình, ghi GT, KL đúng 0,5đ)
Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.