De kiem tra hinh hoc 7 – bai 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về De kiem tra hinh hoc 7 – bai 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………………..
Lớp: 7A…
Trường …………………………..
Ngày…. tháng….. năm 2008
Bài kiểm tra
Môn: Hình học 7 Thời gian: 45’

Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

I. Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
1. Hai góc đối đỉnh thì:
Bằng nhau
Tạo thành bốn góc vuông
Bù nhau
Phụ nhau
2. Trong hình vẽ bên, cho thì:

3. Hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
Hai đường thẳng song song là:
Hai đường thẳng không có điểm chung
Hai đường thẳng không cắt nhau
Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau
Hai đường thẳng không cắt nhau và không trùng nhau.
4. Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b thì trong các góc tạo thành có:
2 cặp góc đồng vị và 1 cặp góc so le trong
2 cặp góc đồng vị và 2 cặp góc so le trong
4 cặp góc đồng vị và 1 cặp góc so le trong
4 cặp góc đồng vị và 2 cặp góc so le trong
5. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng:
vuông góc với nhau
cắt nhau
song song với nhau
trùng nhau
6. xy là đường trung trực của AB nếu:
xy vuông góc với AB
xy cắt AB
xy đi qua trung điểm của AB
xy vuông góc với AB và xy đi qua trung điểm của AB
7. Trong các hình sau hình nào thể hiện đường thẳng a không song song với đường thẳng b ?

Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4

8. Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d
Có vô số đường thẳng đi qua O và vuông góc với d
Có hai đường thẳng đi qua O và vuông góc với d
Có một đường thẳng đi qua O và vuông góc với d
Không có đường thẳng đi qua O và vuông góc với d
9. Cho hình vẽ bên:
a) Hai đường thẳng a và b cùng song song với nhau vì
chúng cùng vuông góc với BD
chúng cùng cắt đường thẳng c
chúng cùng cắt đường thẳng BD
hai đường thẳng a và c cắt nhau và trong
các góc tạo thành có một góc 60(
b) Số đo x của góc ACB trong hình vẽ bên là:
40(
50(
90(
140(
Câu 2. Điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:
a) Hai cặp góc so le trong là:………………………
…………………………
b) Hai cặp góc đồng vị là: ………………………..
…………………………
II. Tự luận: (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Cho định lý: “Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”.
Nêu giả thiết, kết luận của định lí trên.
Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận theo hình vẽ.
a) Giả thiết:…………………………………….………………………………………
Kết luận: ……………………………………………………………………………
b) Hình vẽ

Bài 2: (2 điểm) Cho đường thẳng a và M ( a, N ( a

Hỏi và đáp