de kiem tra hinh hoc 6 tiet 14 chuan giam tai – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de kiem tra hinh hoc 6 tiet 14 chuan giam tai, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Giáo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viên : Trần Thủ Khoa

TIẾT 14 : KIỂM TRA CHƯƠNG 1
I. Mục tiêu :
* Kiến thức:
– HS nắm được các kiến thức về điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng , biết nêu ví dụ về hình ảnh của một điểm, một đường thẳng .
– Biết các khái niệm điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng thông qua hình ảnh của chúng trong thực tế .
– Biết các khái niệm đoạn thẳng, tia . hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau ..Hiểu tính chất mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau .Biết khi đọc một tia thì phải đọc tên gốc trước .
– Học sinh hiểu tính chất : Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AM và ngược lại .
– Biết khái niệm tring điểm của đoạn thẳng .
– Kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức của học sinh đã học trong chương 1
* Kỹ năng:
– Rèn kỹ năng sử dụng thành thạo thước thẳng, thước có chia khoảng, compa để đo, vẽ đoạn thẳng, vẽ trung điểm của đoạn thẳng .
– Biết dùng thước đo độ dài để đo đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước .
– Biết vận dụng hệ thức AM + MB = AB khi M nằm giữa A và B để giải các bài tập đơn giản .
– Biết vẽ một tia, một đoạn thẳng trong hình vẽ .
– Biết dùng kí hiệu . Biết vẽ hình minh họa các quan hệ : Điểm thuộc hoặc không thuộc đường thẳng .
– Rèn kỹ năng làm bài kiểm tra. kiểm tra kỹ năng vẽ hình, đọc hình, lập luận, tư duy, lôgic
* Thái độ:
– Cẩn thận, chính xác, tự giác trong khi làm bài.phát triển tư duy, lôgic .
II. Chuẩn bị :
– GV: Ra đề, đáp án, phô tô đề, ma trận đề
– HS : Thước thẳng, compa, giấy nháp. Ôn bài và hệ thống bài ở chương 1 .
III. Các hoạt động dạy học :
– Hoạt động 1 : Ổn định tổ chức
– Hoạt động 2 : Kiểm tra chương
– Hoạt động 3: Nội dung ma trận đề

NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL

1. Đoạn thẳng

Hiểu được khái niệm đoạn thẳng, kể tên các đoạn thẳng . Vẽ hình thành thạo

Số câu : 1

Số câu: 1

Số câu: 1

Số điểm : 0.5

Số điểm :0.5

Số điểm :0.5

Tỷ lệ % : 5%

Tỷ lệ %: 5%

Tỷ lệ %: 5%

2/ Điểm, đường thẳng
-Nắm được khái niệm, điểm thuộc đường thẳng và không thuộc đường thẳng

– Hiểu được có 1 và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt, vị trí tương đối của hai đường thẳng

Số câu: 2
Số câu: 1

Số câu: 1

Số câu: 2

Số điểm: 1
Số điểm : 0.5

Số điểm : 0.5

Số điểm : 1

Tỉ lệ % : 10%
Tỉ lệ : 5 %

Tỉ lệ : 5 %

Tỉ lệ : 10%

3/ Khi nào thì AM + MB = AB

Biết khái niệm độ dài đoạn thẳng .Biết dùng thước đo độ dài để đo đoạn thẳng vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

-HS hiểu tính chất nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB = AB và ngược lại .
Biết vận dụng hệ thức .
-Biết trên tia Ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM = m.
– Vận dụng hệ thức AM+ MB = AB để tính độ dài một đoạn thẳng
-Biết trên tia Ox nếu OM< ON thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N .
– Biết vận dụng tính chất nếu AM+ MB = AB thì điểm nằm giữa A và B để nhận biết điểm nằm giữa hai điểm còn lại .

Số câu: 5

Số câu: 1

Số câu: 1
Số câu :2
Số câu: 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.