Đề kiểm tra Hình học 11 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Kiểm tra Hình học 11 chương 3 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra Hình học 11 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Hình học 11 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 894 gồm 04 trang, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm với 30 câu hỏi và bài toán, học sinh làm bài kiểm tra trong 45 phút (1 tiết học), nội dung kiểm ra thuộc chủ đề vec-tơ trong không gian, quan hệ vuông góc, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra Hình học 11 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Nếu giá của ba vectơ a, b, c cùng song song với một mặt phẳng thì ba vectơ đó đồng phẳng.
B. Nếu trong ba vectơ a, b, c có một vectơ 0 thì ba vectơ đó đồng phẳng.
C. Nếu giá của ba vectơ a, b, c cắt nhau từng đôi một thì ba vectơ đó đồng phẳng.
D. Nếu trong ba vectơ a, b, c có hai vectơ cùng phương thì ba vectơ đó đồng phẳng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Hãy cho biết mệnh đề nào sau đây là sai? Hai đường thẳng vuông góc nếu:
A. Tích vô hướng giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là bằng 0.
B. Góc giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là 90 độ.
C. Góc giữa hai đường thẳng đó là 90 độ.
D. Góc giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là 0 độ.
+ Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.
B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.
D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp