Đề kiểm tra Hình học 11 chương 1 (Phép biến hình) trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Kiểm tra Hình học 11 chương 1 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra Hình học 11 chương 1 (Phép biến hình) trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Hình học 11 chương 1 (Phép biến hình) trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:
A. Phép vị tự với tỉ số k > 0 là một phép đồng dạng
B. Phép vị tự là một phép đồng dạng
C. Phép vị tự với tỉ số k ≠ ±1 không phải là phép dời hình
D. Phép vị tự với tỉ số k > 0 biến góc có số đo α thành góc có số đo kα
+ Cho ∆ABC, đường cao AH (H thuộc cạnh BC). Biết AH = 4, HB = 2, HC = 8. Phép đồng dạng F biến ∆HBA thành ∆HAC. Phép biến hình F có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép biến hình nào sau đây?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
A. Phép đối xứng tâm H và phép vị tự tâm H tỉ số k = 1/2
B. Phép tịnh tiến theo vectơ BA và phép vị tự tâm H tỉ số k = 2
C. Phép vị tự tâm H tỉ số = 2 và phép quay tâm H góc quay −90 độ
D. Phép vị tự tâm H tỉ số = 2 và phép quay tâm H góc quay 90 độ
+ Cho đường tròn (C) có đường kính AB, ∆ là tiếp tuyến của đường tròn (C) biết ∆ song song với AB. Phép tịnh tiến theo vectơ AB biến ∆ thành ∆’ thì ta có:
A. ∆’ vuông góc với AB tại A
B. ∆’ song song với ∆
C. ∆’ trùng với ∆
D. ∆’ vuông góc với AB tại B

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp

  Đề kiểm tra Hình học 11 chương 1 (Phép biến hình) trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế

  Tắt (X)

  Quảng cáo Adsense

  Sau đây Kho_đề_thi Kiểm tra Hình học 11 chương 1 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra Hình học 11 chương 1 (Phép biến hình) trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

  Đề kiểm tra Hình học 11 chương 1 (Phép biến hình) trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

  Trích dẫn đề kiểm tra:
  + Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:
  A. Phép vị tự với tỉ số k > 0 là một phép đồng dạng
  B. Phép vị tự là một phép đồng dạng
  C. Phép vị tự với tỉ số k ≠ ±1 không phải là phép dời hình
  D. Phép vị tự với tỉ số k > 0 biến góc có số đo α thành góc có số đo kα
  + Cho ∆ABC, đường cao AH (H thuộc cạnh BC). Biết AH = 4, HB = 2, HC = 8. Phép đồng dạng F biến ∆HBA thành ∆HAC. Phép biến hình F có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép biến hình nào sau đây?
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
  A. Phép đối xứng tâm H và phép vị tự tâm H tỉ số k = 1/2
  B. Phép tịnh tiến theo vectơ BA và phép vị tự tâm H tỉ số k = 2
  C. Phép vị tự tâm H tỉ số = 2 và phép quay tâm H góc quay −90 độ
  D. Phép vị tự tâm H tỉ số = 2 và phép quay tâm H góc quay 90 độ
  + Cho đường tròn (C) có đường kính AB, ∆ là tiếp tuyến của đường tròn (C) biết ∆ song song với AB. Phép tịnh tiến theo vectơ AB biến ∆ thành ∆’ thì ta có:
  A. ∆’ vuông góc với AB tại A
  B. ∆’ song song với ∆
  C. ∆’ trùng với ∆
  D. ∆’ vuông góc với AB tại B

  File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG