Đề kiểm tra Hình học 11 chương 1 năm 2017 – 2018 trường THPT Đầm Dơi – Cà Mau

Những bài tập mà KHODETHI Kiểm tra Hình học 11 chương 1 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra Hình học 11 chương 1 năm 2017 – 2018 trường THPT Đầm Dơi – Cà Mau, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Hình học 11 chương 1 năm 2017 – 2018 trường THPT Đầm Dơi – Cà Mau gồm 4 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, nội dung kiểm tra thuộc chương phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Phép biến hình F có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép quay: Q(O, – 90 độ) và Q(O, 90 độ). Khẳng định nào sau đây là SAI?
A. Phép biến hình F là phép dời hình
B. Phép biến hình F, phép tịnh tiến theo véc tơ 0 và phép vị tự tỉ số k = 1 cùng có chung tính chất
C. Phép biến hình F là phép quay tâm O góc 180 độ
D. Phép biến hình F là phép đồng nhất
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Phép tịnh tiến theo véc tơ AB biến điểm C thành điểm D
B. Phép tịnh tiến theo véc tơ AB biến điểm B thành điểm A
C. Phép tịnh tiến theo véc tơ AB biến điểm A thành điểm C
D. Phép tịnh tiến theo véc tơ AB biến điểm D thành điểm C
+ Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Phép đồng dạng tỉ số k (k > 0) biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó
B. Phép vị tự tỉ số k (k ≠ 0) biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó
C. Phép đồng dạng tỉ số k (k > 0) biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó
D. Phép vị tự tỉ số k (k ≠ 0) biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.