Đề kiểm tra Hình học 10 chương 2 năm 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai

Sau đây Kho_đề_thi Kiểm tra Hình học 10 chương 2 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra Hình học 10 chương 2 năm 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 2 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút (1 tiết), nội dung kiểm tra thuộc chủ đề tích vô hướng của 2 vectơ và ứng dụng, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Gọi A(4,3), B(8,1) và C là điểm trên trục hoành sao cho tam giác ABC vuông tại C. Toạ độ các điểm C là:
A. C(5,0) hoặc C(7,0)
B. C(2,0) hoặc C(10,0)
C. C(−5,0) hoặc C(7,0)
D. C(−5,0) hoặc C(−7,0)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho điểm A(5,2) và M(0, y) là điểm thuộc trục tung sao cho độ dài đoạn thẳng AM = 13. Toạ độ các điểm M là:
A. M(0,10) và M(0,−14)
B. M(0,−10) và M(0,14)
C. M(0,4) và M(0,0)
D. M(0,−4) và M(0,0)
+ Cho các vectơ a = (1,2m−3), b = (m^2,1). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. a ⊥ b ⇔ m = 3 ∨ m = −1
B. a ⊥ b ⇔ m = −3 ∨ m = 1
C. a ⊥ b ⇔ m = 1
D. a ⊥ b ⇔ m = 3/2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.