đề kiểm tra hình 9 chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề kiểm tra hình 9 chương I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên: …………………………………. Ngày tháng 10 năm 2017

Điểm

Lời phê của thầy giáo

ĐỀ 8
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Câu 1: Cho , A = 900 , B = 580, cạnh a = 72cm. Độ dài của cạnh b bằng:
A. 59cm B. 60cm C. 61cm D. Một đáp số khác
Câu 2: Hai cạnh của một tam giác là 8cm và 12cm, góc xen giữa hai cạnh đó bằng 300. Diện tích của tam giác này là:
A. 95cm2 B. 96cm2 C. 97cm2 D. Một đáp số khác
Bài 3: Biết tg= 0,1512. Số đo góc nhọn là:
A. 8034’ B. 8035’ C. 8036’ D. Một đáp số khác
Bài 4: Trong các câu sau, câu nào sai:
A. sin200 cos400
C. cos400 >sin200 D. cos200 > sin350
Bài 5: Cho tam giác ABC vuông ở A. BC = 25 ; AC = 15 , số đo của góc C bằng:
A. 530 B. 520 C. 510 D. 500
Bài 6: Cho tam giác ABC, đường cao AH. Hệ thức nào sau đây là điều kiện đủ để tam giác ABC vuông tại A. Câu nào sau đây đúng:
A. B.
C. D. cả A, B, C đều đúng
II. PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)
Bài 1 (2 điểm). Không dùng bảng số và máy tính hãy tính:
a) tg830 – cotg 70
b) sin.cos Biết tg+ cotg = 3
Bài 2 (2 điểm). Tính chiều cao của một cột tháp, biết rằng lúc mặt trời ở độ cao 500 ( nghĩa là tia sáng của mặt trời tạo với phương nằm ngang của mặt đất một góc bằng 500) thì bóng của nó trên mặt đất dài 96m
Bài 3 (3 điểm). Cho hình thang cân ABCD (AB//CD và AB < CD), BC = 15cm ; Đường cao BH = 12cm, DH = 16cm
a) Chứng minh DB vuông góc với BC
b) Tính diện tích hình thang ABCD
c) Tính BCD (làm tròn đến độ)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 9 ĐỀ 8
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Mỗi câu đúng: 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
B
C
B
A
A

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7điểm)
Bài
HƯỚNG DẪN CHẤM
Điểm

1
(2 đ)

a) (Sử dụng t/c tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau để viết tg 830 = cotg 70 hoặc cotg70 = tg830) từ đó tg830 – cotg 70 = 0
b) Biến đổi Biết tg+ cotg = 3

từ đó suy ra
1, 0 điểm

0, 75 điểm

0, 25 điểm

2
(2 đ)

Hình vẽ minh hoạ cho bài toán

Gọi AB là chiều cao của tháp
CA: hướng của tia nắng mặt trời chiếu xuống
CB: bóng của tháp trên mặt đất (dài 96m).

Trong tam giác ABC, B = 900. Ta có
Hay AB = 96.1,1917 114,4 (m)
0,5 điểm

1điểm

0,5 điểm

3
(3 đ)

Vẽ hình , ghi GT-KL đúng

a) Sử dụng ĐL Pitago cho Δ vuông BHD tính được BD = 20cm
Sử dụng ĐL Pitago cho Δ vuông BHC tính được HC = 9cm
Tính DC2 + BC2 = 162 + 152 = 400 = DB2
ΔBCD vuông tại B hay BD BC
b) Kẻ AKDC tại K, tính được AB = KH = 7cm
tính được SABCD = 192 cm2

c) SinBCD = BCD 36052’
0,5 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

0, 5 điểm
0, 5 điểm

0,75 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.