ĐỀ KIỂM TRA HÌNH 9 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2012-2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA HÌNH 9 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2012-2013, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ĐÔNG HÀ MÔN : TOÁN LỚP 9
(Tiết 16 Tuần 8 theo PPCT)

Họ và tên : …………………………………….
Lớp : ……….
Điểm :
Lời phê của Thầy ( Cô )

I /TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm ) : Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: (ABC vuông tại A , đường cao AH thì :
A. AB2 = BH.CH B. AC2 = AH2 – HC2 C. AH2 = BH . CH D. AH = AB . AC
Câu 2 : (MND vuông tại M , đường cao MI , với NI = 25cm , ID = 4 cm, thì độ dài MI là :
A. 15cm B. 10cm C . 100cm D . 64cm
Câu 3 : Tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 6cm và 8cm thì độ dài đường cao ứng
với cạnh huyền là
A . 3,7 cm B . 5,8 cm C . 4,8 cm D . 7,2 cm
Câu 4: Tam giác ABC vuông tại A,BC = a , AB = c , AC = b .Hệ thức nào sau đây là đúng ?
A. b = a.sinB B. b = a.cosB C. b = c.tgC D. c = a.cotgC
Câu 5: Giá trị của biểu thức sin 360 – cos 540 bằng :
A . 2 cos 540 B . 1 C . 2 sin 360 D . 0
Câu 6 : Cho tg( = 2, khi đó cotg( nhận kết quả bằng:
A. 1 B. 2 C. D.
II / TỰ LUẬN: ( 7 điểm )
Bài 1 ( 3 điểm ) : (ABC vuông A, = 620, BC = 21cm

BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 2 (3 điểm ) : Cho tam giác MND có MN = 10 cm, MD = 24cm, DN= 26cm .
a) Chứng minh : (MND vuông tại M .
b) Tính đường cao MI , góc
c) Vẽ IH vuông góc với MD, IK vuông góc với MN . Chứng minh : HK = MI .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Bài 3 (1 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh: tan
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG: MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9.
Đề số: (Tiết 17 Tuần 9 theo PPCT).

I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm):Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

C
B
C
B
A
B
D
C

II/ TỰ LUẬN : ( 6 điểm )

Bài 1 ( 2,5 điểm ) :

a) Góc C = 900 – 620 = 280 ( 0,25 điểm )
AB = BC . sin B = 12. sin 620 10,60 cm ( 0,75 điểm )
AC = BC . cos B = 12.cos 620 5,63 cm ( 0,75 điểm )

b) sin = cos sin = sin ( 900 – ) ( 0,25 điểm )
= 900 – ( 0,25 điểm )
= 450 ( 0,25 điểm )

Bài 2 (3,5điểm )

Hình vẽ ( 0,25 điểm )
a) MN2 + MD2 = 102 +242 =676 ( 0,25 điểm )
ND2 = 262 = 676 ( 0,25 điểm )
MN2 + MD2 = ND2 ( 0,25 điểm )
(MND vuông tại M ( 0,25 điểm )

b) Ta có MI . ND = MN . MD
MI == 9,23 cm ( 0,5 điểm )
sinN = góc N 67022/ ( 0,5 điểm )
góc D = 900 – góc N 22038/ ( 0,25 điểm )

c ) Ta có góc IKM = góc KMH = góc MHI = 900

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.