De kiem tra hinh 9 chuong 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De kiem tra hinh 9 chuong 2, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường thcs nghi lâm Thứ Sáu, ngày 9 tháng 3 năm 2007
Họ và tên:……………………………………………..Lớp……
Kiểm tra chương II (45 phút)
Điểm Lời nhận xét của giáo viên

I. Phần trắc nghiệm.
Câu 1: Chon câu trả lời đúng:
Cho hình vẽ, số đo của x và y là:
A. x = 1000, y = 400
B. x = 1100, y = 400
C. x = 1100, y = 300
D. x = 700, y = 800
Câu 2: Cho hai tam giác bằng nhau ABC và ADE có chung đỉnh A. Biết AB = 3cm, AC = 5cm, B = 450, C = 300. Độ dài cạnh DE là:
A. 3cm B. 5cm C. 8cm D. Một kết quả khác
Câu 3: Giá trị nào của x ứng với: (Hình vẽ)
A. 120 B. 144 C. 153 D. 160
Câu 4: Chọn câu đúng: Để hai tam giác cân bằng nhau thì
phải thêm điều kiện là:
Có cạnh đáy bằng nhau.
Có một cạnh bên bằng nhau.
Có một cạnh đáy và một goc ở đỉnh bằng nhau.
Có một góc ở đáy và một góc ở đỉnh bằng nhau.
Câu 5: Theo hình vẽ, QS và RT là các đường vuông góc với PR và PQ kẻ từ Q và R. Số đo của góc ở đỉnh P nhận giá trị nào dưới đây?
A. 900 B. 800 C. 350 D. 650

II. Phần tự luận
Câu 6: Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Từ B và C kẻ các đường thẳng BE và CF vuông góc với đường thẳng AM. Chứng minh rằng:
ME = MF, BE = CF
BE // CF.
BF // CE
Câu 7: Cho tam giác ABC. Từ B kẻ BD vuông góc với AC tại D, từ C kẻ CE vuông góc với AB tại E. Trên tia đối của tia BD lấy điểm I sao cho BI = AC, trên tia đối của tia CE lấy điểm K sao cho: CK = AB. Chứng minh rằng:
a) AI = AK
b) Tam giác IAK là tam giác vuông cân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.