Đề kiểm tra hình 8 tiết 54 có ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra hình 8 tiết 54 có ma trận, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 54:Kiểm tra chương III
I- Mục tiêu.
– Kiến thức: Giúp HS nắm chắc, khái quát nội dung cơ bản của chương Để vận dụng kiến thức đã học vào thực tế .
– Kỹ năng: – Biết dựa vào tam giác đồng dạng để tính toán, chứng minh.
– Kỹ năng trình bày bài chứng minh.
– Thái độ: Giáo dục HS tính thực tiễn của toán học. Rèn tính tự giác.
II. ma trận đề kiểm tra :

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Định lý Talet trong tam giác
Nhận biết tỉ số của hai đoạn thẳng

Số câu:
Số điểm
TL %
1
0,5
5%

3
1.5
15%

4
2
20%

2. Tam giác đồng dạng

Vận dụng định lý về các trường hợp đồng dạng để chứng minh tam giác đồng dạng. Tính độ dài đoạn thẳng

Số câu:
Số điểm
TL %
2
1
10%

3
7
70%

5
8
80%

Tổng số câu:
Tổng số điểm
TL%
3
1.5
15%
3
1.5
15%
3
7
70%
9
10đ
100%

III. đề kiểm tra :
*Trắc nghiệm khách quan: (3đ)
Câu 1: Cho AB = 4cm, DC = 6cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD là:
A. B. C. D. 2
Câu 2: Cho ∆A’B’C’ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng . Tỉ số chu vi của hai tam giác đó:
A. B. C. D.
Câu 3: Chỉ ra tam giác đồng dạng trong các hình sau:
A. ∆DEF ∆ABC B. ∆PQR ∆EDF C. ∆ABC ∆PQR D. Cả A, B, C đúng
Câu 4. Trong hình biết MQ là tia phân giác
Tỷ số là:
A. B.
C. D.
Câu 5. Độ dài x trong hình bên là:
A. 2,5 B. 3
C. 2,9 D. 3,2

Câu 6. Trong hình vẽ cho biết MM’ // NN’.
Số đo của đoạn thẳng OM là:

A. 3 cm B. 2,5 cm
C. 2 cm D. 4 cm
Phần II : Tự luận ( 7đ)
Bài 1.Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB.
a. Chứng minh: AHBABC
b. Chứng minh: AD2 = DH.DB
c. Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH?
IV. Đáp án :
*Trắc nghiệm khách quan: (3đ)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
B
A
D
B
D

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0, 5
0,5

Phần II:Tự luận: ( 7 điểm )

Vẽ hình đúng + ghi GT + KL ( 0,5 đ )

a. và có : ; ( SLT) AHBBCD( 2đ )
b.ABD và HAD có : ; chung =>ABDHAD ( g-g)
=> ( 2đ )
c.vuông ABD có :AB = 8cm ; AD = 6cm =>DB2 = 82+62 = 102 =>DB = 10 cm .(0,5đ)
Theo chứng minh trên AD2 = DH.DB =>DH = 62 : 10 = 3,6 cm (1đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.