đề kiểm tra hình 8 chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về đề kiểm tra hình 8 chương 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: Thứ ……… ngày ……… tháng ……… năm 2008
Lớp: KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn Hình học 8

I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ)
* Hãy điền dấu “ X” vào các ô sao cho phù hợp (mỗi câu đúng 0,25đ):
Câu
Đúng
Sai

1. Tứ giác có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân

2. Tứ có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

3. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân

4. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

5. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

6. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình
bình hành

* Khoanh tròn câu đúng.
Câu 7: Hình thoi có hai đường chéo bằng 12cm và 16 cm thì cạnh của hình thoi là:
A. 10cm B. 14cm C. 48cm D. 100cm
Câu 8: Một hình chữ nhật có các kích thước lần lượt là 3dm và 4dm, thì đường chéo của nó là:
A. 5dm B. C. 25dm D. 30dm
Câu 9: Tứ giác ABCD có
II/ TỰ LUẬN: (7đ) ( Hình vẽ 0,5đ)
Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của cạnh AC, K là điểm đối xứng với M qua điểm I.
a) Chứng minh: Tứ giác AHCK là hình chữ nhật (2đ)
b, Biết AH = 10cm. Tính HC.(1đ)
c) Tìm điều kiện của tam giác ABC ( tam giác ABC là tam giác gì) để tứ giác AHCK là hình vuông. Chứng minh. (1,5đ)
d) Gọi O là trung điểm của AH. Chứng minh ba điểm B, O, K thẳng hàng ( 1,5đ)

Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.