Đề kiểm tra Hình 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề kiểm tra Hình 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 22/2/2012
Ngày dạy:
Tiết 45
kiểm tra chương ii

I. Mục tiêu :
1. Về kiến thức:
Hệ thống các kiến thức về tam giác
2. Về kĩ năng:
Hiểu và vận dụng được các định lí vào trong tính toán
3. Thái độ
Trung thực, cẩn thận khi làm bài.
II. chuẩn bị tl, tbdh
GV: Đề, đáp án
HS: Ôn tập trước ở nhà
III. tiến trình lên lớp
1. Tổ chức:
* Sĩ số:
2. Kiểm tra :
A. Ma trận
Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Tổng ba góc của một tam giác

Tính được góc trong, ngoài của tam giác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2

10%

2
1 đ
10%

2. Hai tam giác bằng nhau
Nhận biết được hai tam giác bằng nhau

Biết chứng minh hai tam giác bằng nhauvà các cạnh tương ứng của nó

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%

2

30%

3
3,5đ
35%

3. Các dạng tam giác đặc biệt.
Nhận biết được tam giác vuông, tam giác đều
Tính được các cạnh của tam giác dựa vào Định lý Py- ta -go
Chứng minh được hai đường thẳngvuông góc
Chứng minh được tam giác là tam giác cân từ đó suy ra các yếu tố về cạnh và góc

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10 %

1
0,5
5 %

1
1,5đ
15%

2
2,5đ
25%
6
5,5đ
55%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5đ
15%

3
1,5đ
15%

3
4,5đ
45%

2
2,5đ
25%
11
10đ 100%

B. Đề bài
Phần I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em chọn.
Bài 1: Quan sát (H.1) và chọn giá trị đúng
của x (biết IK // MN)
A. 1000 ; B. 900 ; C. 800 ; D. 500
Bài 2: Quan sát (H.2) và cho biết
đẳng thức nào viết đúng theo quy ước:
A. PQR = DEF ; C. PQR = EDF
B. PQR = DFE ; D. PQR = EFD
Bài 3 Nếu tam giác ABC
có AB = 13 cm, AC = 12 cm , BC = 5 cm
thì tam giác ABC:
A. Là tam giác vuông tại A C. Là tam giác vuông tại C
B. Là tam giác vuông tại B D. Không phải là tam giác vuông
Bài 4 Quan sát (H.3) và chọn giá trị đúng của y:
A. y = 9 B. y = 25
C. y = 225 D. y = 15
Bài 5: Góc ngoài của tam giác lớn hơn:
A. Mỗi góc trong không kề với nó B. Góc trong kề với nó.
C. Tổng của hai trong không kề với nó D. Tổng ba góc trong của tam giác.
Bài 6: Trong tam giác đều, mỗi góc bằng :
A. 450 B. 600 C. 900 D. 1800
II. Tự luận: (7,0 điểm)
Bài 7: (6.0 điểm): Cho góc nhọn xOy Và M là một điểm thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ MA vuông góc với Ox ( A Ox

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.