đề kiểm tra hình 6 có ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề kiểm tra hình 6 có ma trận, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 28

A. MA TRẬN HAI CHIỀU

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Các loại góc, số đo góc
2

1

1

0.75

3

1.75

Tia nằm giữa 2 tia.
vẽ góc biết số đo, tia phân giác của một góc.

1

0, 5
1

1.25
1

0, 5
1

3,25
4

5.5

Đường tròn , Tam giác
2

1
1

0.75

1

1

4

2,75

Tổng
5
2.75
4 3.5
2
3.75
11

10

Trường THCS Định Công

Họ tên: …………………………….. Lớp:…..

Kiểm tra Hình học

Thời gian: 45 phút

Điểm
Lời cô phê

Để 1:
I) Trắc nghiệm khách quan (3 đ)
Ghi lại số câu và đáp án đúng tương ứng với câu đó.
Câu 1: Đường kính của đường tròn (B,2cm) là:
A) 2cm B) 3cm C) 4cm D) 5cm

Câu 2 :Cho tia Ot; Ox nằm trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oy và yÔx = 800, yÔt = 500 thì số đo góc xOt là:
A) 400 B) 1300 C) 500 D) 300

Câu 3: Cho hai góc bù nhau, một góc có số đo là 600 thì số đo của góc kia là:
A) 1000; B) 1100; C) 1200; D)1300

Câu 4 : Cho tia Ox là tia phân giác của góc yOz, biết góc xOy = 560, thì số đo góc yOz bằng :
A) 280 B) 1240 C) 340 D) 1120

Câu 5 : Góc phụ với góc 300 có số đo là :
A) 600 B) 1500 C) 1700 D) 700

Câu 6 : Trên hình có bao nhiêu tam giác:

A) 3 B) 4 C)5

Tự luận: (7 đ)
Câu 1: (5.25 đ)
Trên một nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ 2 tia Ot, Oy sao cho xÔy = 1200, tÔx = 600.
Giải thích vì sao tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oz ?
Tính yÔt.
Tia Ot có là tia phân giác của xÔy không? Vì sao?
Gọi Om là tia phân giác của yÔt. Tính mÔx.
Vẽ tia On sao cho Oy là tia phân giác của nÔt. Tính nÔx. Từ đó hãy nêu tất cả các cặp góc kề bù.
Câu 2: ( 1,75đ)
Vẽ BC= 5cm. Vẽ đường tròn (B, 4cm) cắt BC tại M.
Vẽ đường tròn (C, 3cm) cắt BC tại N và cắt (B,4cm) tại A.
Vẽ các đoạn thẳng AB, AC, AN, AM.
a) Nêu tên các tam giác có chung cạnh AB trong hình.
b) Tính MN.

C – ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

I. Trắc nghiệm:
Từ câu 1 đến câu 6 mỗi ý đúng được (0,25 điểm)
1
2
3
4
5
6

B
D
C
D
A
A

II. Tự luận:

Câu
Nội dung
Hình vẽ
Điểm

1
(5.25)
a) Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox do xÔt< xÔy nên tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy.

( hình vẽ đúng: 0,5abc + 0,25d +0.5e)
0.5

b) Do tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy nên y Ôt = xÔy – tÔx= 120 -60 =600

0.5

c) Tia Ot có là tia phân giác của

Hỏi và đáp