đề kiểm tra hình 6 chương II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề kiểm tra hình 6 chương II, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS HOÀ BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I –BÀI SỐ 1
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 6
Ngày kiểm tra 26/3/2011

Ma trận bài kiểm tra số 2- tiết 28
( chươngi- )
nội dung kiến thức
nhận biết
thông hiểu
vận dụng
tổng

tn
tl
tn
tl
tn
tl
tn
tl

tia nằm giữa hai tia, tia phân giác
1(0,25)

2(0,5)

B2a,d)
(2)
3(0,75)
2(2)

góc
2(1)

3(0,5)

B2( bc)(3)
5(1,25)
2(3)

tam giacs
1(0,25)

1(1,5)

B1(1)
1(0,25)
2(2,5)

dường tròn
1(0,25)

1(0,25)

tổng

10(2,5)
6(7,5)

Trắc nghiệm:
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ đáp án đúng trong các câu sau:
1)Cho góc xOy có số đo 700. Góc kề bù với góc xOy có số đo là:
A. 200
B.300
C.1100
D.1300

2)Góc phụ với góc 530 là góc có số đo bằng:
A. 270
B.370
C.470
D. 570

3) Cho 3 tia Ox, Oy,Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ là Ox. và góc xOy =400; góc xOz = 580 thì:
A. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz
B. Tia Ox nằm giữa hai tia Oy;Oz

C, Tia Oz nằm giữa hai tia Oy; Ox
D, không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại

4) Cho góc AOB = m0(900

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.