đề kiểm tra HH9 chương III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề kiểm tra HH9 chương III, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ………………………………………………….. Kiểm tra 1 tiết
Lơp: …………………. Môn: Hình học
Điểm

Lời phê:

I/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:
Câu 1 AB = R là dây cung của đường tròn (O,R) . Số đo của cung nhỏ là :
A. 60o B. 90o C. 120o D. 150o
Câu 2: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) khi:
A) + + + = 3600 B) + = + = 1800
C) + = + = 1800 D) Cả ba kết luận trên đều đúng
Câu 3 Tứ giác ABCD nội tiếp, biết . Sô đo hai góc là :
A. B. C. D.
Câu 4 Cho đường tròn (O,R) và cung AB có sđ. Độ dài cung AB ( tính theo R là) :
A. B. C. D.
Câu 5 Một hình tròn có chu vi là thì có diện tích là :
A. B. C. D.
Câu 6 Bán kính đường tròn nội tiếp hình vuông cạnh 6 cm là :
A. 1 cm B. 2 cm C. 3 cm D. 4 cm
II/ Tự luận
Bài 1:Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC = 2R và một điểm A trên nửa đường tròn ấy sao cho AB = R. M là một điểm trên cung nhỏ AC, BM cắt AC tại I. Tia AB cắt tia CM tại D.
a) Chứng minh tam giác AOB là tam giác đều
b) Chứng minh tứ giác AIMD nội tiếp được đường tròn
c) Tính góc ADI
Bài 2: (2 đ)
Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 4cm nội tiếp đường tròn (O;R).
Tính bán kính R.
Tính diện tích phần hình tròn (O) nằm ngoài hình vuông ABCD.
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.