de kiem tra hh9 chuong 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về de kiem tra hh9 chuong 3, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
CHƯƠNG III: HÌNH HỌC 9
Trắc nghiệm: (3điểm )
Câu 1: Cho tam giác ABC nội tiếp (O) có thì số đo cung AB nhỏ là:
a. 800 b. 700 c. 1400 d. 1600
Câu 2: Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O) có thì số đo là:
a.1050 b.750 c.1500 d. Một kết quả khác.
Câu 3: Cho (O) và các điểm A; B; C; D thuộc (O) theo thứ tự đó sao cho AB cắt CD tại I thì số đo góc AID là:
a.150 b. 300 c. 450 d.600
Câu 4: Cho (O) và nếu độ dài cung AB làcm thì bán kính đường tròn là:
a. R = b. R = 2 c. R = 6 d. R = 3
Câu 5: Cho (O;R) và dây AB = Rcm thì diện tích hình quạt chứa cung nhỏ AB là:
a

Hỏi và đáp