Đề Kiểm tra giữa kỳ 2 Toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề Kiểm tra giữa kỳ 2 Toán 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn Toán 8 – Thời gian 90 phút

Bài 1( 2,5đ) :
Cho biểu thức A =
Tìm tập xác định của A và rút gọn biểu thức A
Tính giá trị của A biết x = 9
Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A đạt giá trị nguyên
Bài 2(1,5đ) : Giải phương trình sau :
a) 2x – 3 = 3(x – 1) + x + 2 ; b) 2x(x – 3) – 5(x – 3) = 0
c)
Bài 3(2đ) : Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình là 15 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc trung bình là 12 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 22 phút. Tính độ dài quãng đường từ A đến B
Bài 4 ( 3,5đ) : Cho tam giác AOB có AB = 18cm ; OA = 12cm ; OB = 9cm . Trên tia đối của tia OB lấy điểm D sao cho OD = 3cm . Qua D kẻ đường thẳng song song với AB cắt tia AO ở C . Gọi F là giao điểm của AD và BC .
a) Tính độ dài OC ; CD
b) Chứng minh rằng FD . BC = FC . AD
c) Qua O kẻ đường thẳng song song với AB cắt AD và BC lần lượt tại M và N . Chứng minh OM = ON
Bài 5 (0,5đ)Giải phương trình sau

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 8

Bài 1 : a) Tìm được tập xác định x 5
0 ,5đ

A =

=
0,5đ

=
0,5đ

= = =

b) Thay x = 9 vào A =
0,5đ

c) =
0,25đ

Tìm được x -15 ; -10 ; -7 ; -6 ; -4 ; -3 ; 0
0,25đ

Bài 2 : a) x = – 1
0,5đ

b) Phân tích được thành tích và tìm được x = 3 hoặc x =
0,5đ

c) Làm đủ các bước loại nghiệm và kết luận nghiêm của phương trình là x = 8
0,5đ

Bài 3(2đ)

Gọi quãng đường AB là x km/h ( x > 0)
0,5đ

Thì thời gian đi từ A đến B là
0,5đ

thời gian đi từ B về A là

Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 22 phút = h .
Ta có phương trình : – =
0,5đ

( 5x – 4x = 22
( x = 22 ( tmđk)
0,5đ

Vậy quãng đường AB dài 22 km

Bài 4 :

Xét tam giác OAB có CD // AB ( gt)
=> ( Hệ quả của định lý Talet)
=> => OC = = 4cm ; CD =
1,5đ

Xét tam giác FAB có CD // AB
=> => FC . DA = CB . FD

Vì MN // AB (gt)
CD // AB (gt) =>MO // CD , NO // CD
Xét tam giác ACD có OM // CD
=> (1)
Xét tam giác BCD có ON // CD
=> (2)
Mà (Ta let) (3)
Từ (1) , ( 2 ) , (3) => => OM = ON

Bài 5 :
=>x = – 1
(0,5đ)

HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

Hỏi và đáp