De kiem tra giua ki toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De kiem tra giua ki toan 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIểM TRA chất lượng 8 tUầN HỌC KỲ I
Năm học : 2013-2014

Thời gian: 90 phút (không kể giao đề)

I/. Trắc nghiệm(2 điểm)
Bài 1: Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng(2 điểm)
Câu 1. Khi viết biểu thức A = ( 3x – 1) ( 9×2 + 3x + 1 ) dưới dạng hằng đẳng thức ta được :
A. A = ( 3x + 1 ) 3 B. A = ( 3x – 1 ) 3
C. A= ( 3x ) 3+ 1 D. A = ( 3x ) 3 – 1
Câu 2. Cho hằng đẳng thức B = ( x – 1)3 , khi đó giá trị của B :
A. B = B. B =
C. B = D. B =
Câu 3.Kết quả của phép chia đa thức 12 cho đơn thức (-3xy) là:
A. 4x-9z-1 B. -4x+9z+1
C. -4x-9z +1 D. 4x -9z- 1
Câu 4 .Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình gì?
A. Hình bình hành B. Hình thang cân
C. Hình thang vuông D. Hình chữ nhật
Bài 2. Điền dấu “X” vào cột “Đúng ”hoặc “Sai” sao cho thích hợp(2 điểm)
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

5
Tổng các góc trong của một tứ giác bằng 360

6
Hình bình hành là hình thang có hai cạnh bên song

7
Tích của biểu thức 2011.2013 lớn hơn 2012

8
Phân tích đa thức x-3x+2 thành nhân tử ta được (x -1)(x + 2 )

II/. Tự luận(8 điểm):
Bài 1. (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) 5x -10xy
b) x ( x – 2011) – x + 2011
c) -x+2x+y-1
Bài 2.(2điểm).
Cho A = (2x-1)-5x(x-1)+2(x+1)(x-2)
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tính giá trị của A với x= – .
c) Tìm x để A = = -3.
Bài 3. (4điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ). Gọi I là trung điểm của BC. Qua I vẽ IM vuông góc với AB ( M AB ), IN vuông góc với AC ( N AC ).
Chứng minh rằng tứ giác ANIM là hình chữ nhật.
Chứng minh rằng tứ giác NMBI là hình bình hành.
Cho IM = 5 cm. Tính độ dài đoạn NC.
Bai 4.Cho a-b=10 .Hãy tính:
A = (2a-3b)+ 2(2a-3b)(3a-2b)+ (2b-3a)

C. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I/. Trắc nghiệm(2 điểm). Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.
1. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng(1 điểm)
Câu
1
2
3
4

Đáp án
D
C
B
B

2. Điền dấu “X” vào cột Đúng hoặc Sai sao cho thích hợp(1 điểm)
Câu
1
2
3
4

Đáp án
Đ
Đ
S
S

II/. Tự luận(8 điểm):
Bài 1
(2điểm)
Nội dung – Kết quả
Điểm

1a)
Ta có : 5x -10xy =5x(x-2y)
0.5

1b)

(0,75điểm)
Ta có : x ( x – 2011 ) – x + 2011
= x ( x – 2011 ) – ( x – 2011 )
= ( x – 2011 ) (x– 1 )
= ( x – 2011 ) (x– 1 ) (x+1 )

0.25
0.25
0.25

1c)

(0,75điểm)
Ta có : -x+2x+y-1
= y – (x-2x+1)
= y-(x– 1 )
= (y -x+1 ) (y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.