Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Tất Thành – ĐHSP Hà Nội

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi thử môn Toán, Khảo sát chất lượng Toán 12 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Tất Thành – ĐHSP Hà Nội, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Tất Thành – ĐHSP Hà Nội mã đề 456 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu tương ứng với 0,2 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề nhằm kiếm tra các kiến thức Toán 12 đã học, ví dụ như: hàm số và đồ thị, khối đa diện và thể tich của chúng, các dạng toán liên quan … kỳ thi được diễn ra vào ngày 16/10/2018.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Tất Thành – ĐHSP Hà Nội:
+ Doanh nghiệp X cần sản xuất một mặt hàng trong đúng 10 ngày và phải sử dụng hai máy A và B. Máy A làm việc trong x ngày và cho số tiền lãi là x^3 + 2x (triệu đồng), máy B làm việc trong 7 ngày và cho số tiền lãi là 326y – 27y^2 (triệu đồng). Hỏi doanh nghiệp X cần sử dụng máy A làm việc trong bao nhiêu ngày sao cho số tiền lãi là nhiều nhất? (Biết rằng hai máy A và B không đồng thời làm việc, máy B làm việc không quá 6 ngày).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Trong các hình đa diện đều sau, hình nào có số đỉnh nhỏ hơn số mặt?
A. Hình tứ diện đều.
B. Hinh 20 mặt đều.
C. Hình lập phương.
D. Hình 12 mặt đều.
+ Cho hàm số y = x^3 + 3ax + b có đồ thị (C). Trên (C) lấy hai điểm A, B sao cho tiếp tuyến của (C) tại hai điểm này song song với nhau và có cùng hệ số góc bằng 3. Biết khoảng cách từ gốc tọa độ O(0;0) đến đường thẳng AB bằng 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a^2 + b^2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.