Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nếu không xem được file! Hướng dẫn tải tài liệu

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Khảo sát chất lượng Toán 10 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội mã đề 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận theo tỉ lệ điểm 6:4, phần trắc nghiệm khách quan gồm 15 câu hỏi, phần tự luận gồm 2 bài toán, thời gian làm bài 60 phút, đề nhằm kiểm tra các chủ để kiến thức: mệnh đề và tập hợp, vectơ và các phép toán, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, kỳ kiểm tra diễn ra vào ngày 21/10/2018.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội:
+ Cho parabol (P): y = – 2x^2 + x + 3 và các mệnh đề:
I. (P) đi qua hai điểm A(2;-3); B(1;2).
II. (P) cắt cả hai trục tọa độ.
III. Tung độ đỉnh của (P) là 21/8.
IV. (P) có trục đối xứng là đường thẳng y = 1/4.
V. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞;1/4).
Số mệnh đề SAI trong các mệnh đề trên là?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D thỏa mãn AB = CD. Khẳng định nào sau đây SAI?
A. AB cùng hướng CD. B. AB cùng phương CD.
C. |AB| = |CD|. D. ABDC là hình bình hành.
+ Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, E, F lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA. Đặt ME + NF = AI. Chứng minh F là trung điểm của BI.

Hỏi và đáp