Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Tất Thành – ĐHSP Hà Nội

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nếu không xem được file! Hướng dẫn tải tài liệu

Tổng hợp bài kho đề thi Khảo sát chất lượng Toán 10 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Tất Thành – ĐHSP Hà Nội, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Tất Thành – ĐHSP Hà Nội gồm 1 trang được biên soạn theo hình thức tự luận với 6 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề bao hàm các kiến thức Toán 10 đã học như: mệnh đề và tập hợp, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, vectơ và các phép toán, tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Tất Thành – TP. ĐHSP Hà Nội:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho M (3; -1), N (1; 2), P (2; -4).
1) Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác MNP và tọa độ điểm D sao cho MNGQ là hình bình hành.
2) Tam giác ABC nhận M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA. Tìm tọa độ các điểm A, B, C.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Tìm a, b, c để đồ thị hàm số y = ax^2 + bx + c là đường parabol có đỉnh I (2; -2) và đi qua điểm A (0; 2).
+ Cho tam giác ABC có trọng tâm G và hai điểm P, Q thỏa mãn PA = 2PB, 3QA = -2QC. Chứng minh rằng ba điểm P, Q, G thẳng hàng. Cho tam giác ABC đều cạnh a nội tiếp đường tròn (O). Điểm M thuộc (O). Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của MA + MB – MC.

Hỏi và đáp