Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Đống Đa – Hà Nội

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi thử môn Toán xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Đống Đa – Hà Nội, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Đống Đa – Hà Nội gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hai vị trí A , B cách nhau , cùng nằm về một phía bờ song như hình vẽ. Khoảng cách từ A và từ B đến bờ sông lần lượt là 118 m và 478 km. Một người đi từ A đến bờ sông để lấy nước mang về B. Đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi là:
A. 569,5 m
B. 671,4 m
C. 779,8 m
D. 741,2 m
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số y = f(x) = ax^4 + bx^2 + 1 (a ≠ 0). Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào là đúng?
A. Hàm số nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng
B. Hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng
C. Với a > 0 , hàm số có ba điểm cực trị luôn tạo thành một tam giác cân
D. Với mọi giá trị của tham số a, b (a ≠ 0) thì hàm số luôn có cực trị
+ Cho hình tứ diện ABCD có DA = BC = 5, AB = 3, AC = 4. Biết DA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Thể tích của khối tứ diện ABCD là:
A. V = 10
B. V = 20
D. V = 30
D. V = 60

Hỏi và đáp