Đề kiểm tra giữa HKI Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà Nội

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Khảo sát chất lượng Toán 10 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra giữa HKI Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà Nội, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra giữa HKI Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà Nội mã đề 294 được biên soạn nhằm kiểm tra các kiến thức Toán 10 đã học, như: mệnh đề và tập hợp, hàm số bậc nhất và bậc hai, vectơ và các phép toán … đề gồm 5 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong thời gian 90 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HKI Toán 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà Nội:
+ Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.
B. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.
C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.
D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Chọn mệnh đề sai?
A. Nếu M là trung điểm AB thì MA + MB = 0.
B. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì với mọi I: IA+ IB + IC = 3IG.
C. Nếu ABCD là hình chữ nhật thì AC = BD.
D. Nếu ABCD là hình bình hành thì AD = BC.
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng?
A. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba.
B. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
C. Bạn có chăm học không?
D. 7 là một số hữu tỉ.

Hỏi và đáp