Đề kiểm tra giữa HKI 2011 – 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra giữa HKI 2011 – 2012, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng giáo dục và đào tạo
VĨNH HẰNG
——- * ——
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————— * —————–

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn Toán 6
Ngày kiểm tra 27 tháng 10 năm 2011
Thời gian làm bài: 90 phút

I- TRẮC NGHIỆM (2 điểm):
Em hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách chọn một chữ cái trong các chữ A, B, C, D.

Câu 1: Cho tập hợp .Trong cách câu sau câu nào đúng:
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 2: Cho tập hợp . Tập hợp M có:
A. 20 phần tử; B. 19 phần tử; C. 21 phần tử; D. 22 phần tử

Câu 3: Viết kết quả phép tính 33. 34 dưới dạng một lũy thừa:
A. 312; B. 67; C. 312; D. 37

Câu 4: Viết kết quả phép tính 75: 7 dưới dạng một lũy thừa:
A. 75; B. 74; C. 73; D. 14

Câu 5: Áp dụng tính chất chia hết của một tổng, xét xem tổng nào sau đây chia hết cho 7.
A. 35 + 49 + 210; B. 42 + 50 + 140; C. 56 + 18 + 77; D. 21 + 63 + 57

Câu 6: Cho hình vẽ sau:

Trong các câu sau câu nào đúng.
A. Hai tia Ox và Ax trùng nhau; B. Hai tia Ox và Oy đối nhau;
C. Hai tia AO và OB đối nhau; D. Hai điểm A , B

Câu 7: ƯCLN (42; 60; 72) bằng:
A. 18; B. 12; C. 36; D. 6
Câu 8: BCNN (42; 70; 90) bằng:
A. 630; B.126; C. 6300; D.210.

II – TỰ LUẬN (8 điểm):
Bài 1: (1điểm) Tìm số tự nhiên x, biết. a) 2x – 138 = 23 ; b) 231 – (x – 6) = 103.

Bài 2: (1điểm) Thực hiện các phép tính sau: a) 80 – (4. 52 – 3. 23); b) 43 . 23 – 43 . 18.

Bài 3: (2điểm) Hai bạn đọc Minh và Huệ thường đến thư viện đọc sách. Minh cứ 8 ngày đến thư viện một lần, Huệ cứ 10 ngày một lần. Lần đầu cả hai bạn đọc cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai các bạn lại cùng đến thư viện vào một ngày.

Bài 4: (3điểm) Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, trong đó B nằm giữa A và C. Lấy điểm O ở ngoài đường thẳng đó,vẽ các tia gốc O đi qua các điểm trên.
a) Kể tên các tia đối nhau gốc B.
b) Trên tia đối Ox` của tia Ox lấy điểm D (khác O). Cho biết vị trí tương đối giữa ba điểm O, D, A.

Bài 5: (1điểm) Thu gọn tổng sau: A = 1 + 52 + 54 + 56 + . . . . . .. + 5200.

Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp . . . . . . . . . . . . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.