Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Khảo sát chất lượng Toán 12 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, đề kiểm tra nằm trong kế hoạch đánh giá chất lượng học tập của học sinh khối 12 tại trung tâm.

Trích dẫn đề thi:
+ Hãy chọn mệnh đề đúng.
A. Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau
B. Tồn tại hình đa diện có số cạnh bằng số mặt.
C. Tồn tại hình đa diện có số đỉnh bằng số cạnh
D. Số đỉnh và số mặt trong một hình đa diện luôn bằng nhau
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Số cạnh của hình đa diện luôn lớn hơn 6
B. Số cạnh của hình đa diện luôn lớn hơn hoặc bằng 6
C. Số cạnh của hình đa diện luôn lớn hơn hoặc bằng 8
D. Số cạnh của hình đa diện luôn lớn hơn 7
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R, có đạo hàm f'(x) = x.(x – 1)^2.(x + 1)^3. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?
A. Có 3 điểm cực trị
B. Chỉ có 1 điểm cực trị
C. Có 2 điểm cực trị
D. Không có cực trị

Hỏi và đáp