đề kiểm tra giữa chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề kiểm tra giữa chương I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

HỌ VÀ TÊN:…………………………………………………………LỚP:……….……
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ
TRUNG HỌC CƠ SỞ NINH PHƯỚC
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
NĂM HỌC: 2016-2017
Môn: Số học 6
Thời gian làm bài: 45 phút

Điểm

LờiphêcủaGiáoViên
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

ChữKý

…………………………….

ĐỀ:
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm ) :khoanhtròntrướcđápánmàemcholàđúng:
Câu 1:Số liềnsaucủasố 99 là:
A. 98 B. 99 C. 100 D. 101
Câu 2:Số La Mã X có giá trị là:
A. 9 B. 10 C. 11 D. 12
Câu 3:Tậphợp M cácsốtựnhiênnhỏhơn 3 là:
A. B. C. D.
Câu 4:Chữsốhàngnghìncủasố 12345 là :
A. 1 B.2 C.3 D. 4
Câu 5: Sốphầntửcủatậphợplà:
A. 56 B. 49 C. 78 D. 50
Câu 6:Ba sốtựnhiênkhác 0 liêntiếptăngdầnlà:
A. 97; 98; 99 B. 99; 98; 97 C. 0; 1; 2 D. 3; 2; 1
Câu 7: Công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số bằng :
A. am B. an C.am+n D. am-n
Câu 8: Giátrịcủalũythừa 33là:
A.1 B. 9 C. 33 D. 27
II. TỰ LUẬN 🙁 6 điểm ):
Câu 1:(2điểm)Thựchiệnphéptính (Tínhnhanhnếucóthể)
a) 50 – 35 + 13 b) 4 + (37– 28)
c) 15.141+59.15 d)
Câu 2:(2 điểm )Tìmsốtựnhiên , biết :
a) b)
Câu 3:(1điểm )Bạn An đánh số trang sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 100. Bạn An phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?
Câu 4: (1 điểm )Trongmộtphép chia cósốbị chia bằng 200. Sốdưlà 13.Tìmsố chia vàthương.

BÀI LÀM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
C
B
A
B
D
A
C
D

II. TỰ LUẬN: ( 6 điểm)
ĐÁP ÁN :
THANG ĐIỂM

Câu 1 : Thực hiện phép tính:
50 – 35 – 13 = 15 – 13= 2
4 + ( 37 – 28) =4+9= 13
15.141 + 59.15 = 15.(141+59)= 15.200 = 3000
= 2.[(195 + 5): 8+195] – 400 = 2.[200 : 8 +195] – 400 =2.[25+195] – 400
= 2.220 – 400 =440 – 400 = 40
(2,0 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

Câu 2 :Tìm số tự nhiên , biết :

a)
+ 245 = 473
= 473 -245 = 228

x – 7 = 360 : 90 = 4
x = 4 +7 =11
(2.0 điểm)

(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

Câu 3:Từ 1 đến 9 có 9 số . Ta cógồm 9 chữsố
Từ 10 đến 99 có : 99 – 10 +1 =90 số. Gồm 2.90 =180 chữsố
Số 100 có 3 chữsố
Vậycác bạn An phảiviếttấtcả : 9+180+3 = 192 ( chữsố)

(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)

Câu 4:Gọisốbị chia, thươngvàsốdưlầnlượtlà a, b, q, r. Ta có:
a = b.q + r
Do đó: b.q = a – r = 200 -13 =187
187 = 187.1 = 17.11
b>13. Do đóchọn b =187, q =1 hoặc b =17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.