Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Những bài tập mà Kho_đề_thi Kiểm tra Giải tích 12 chương 4 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương được biên soạn để kiểm tra chủ đề kiến thức số phức sau khi các em hoàn thành chương học này, đây cũng là chủ đề cuối cùng trong chương trình Giải tích lớp 12, đề có mã đề 221 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm 04 lựa chọn với 30 câu hỏi và bài toán, học sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Cho số phức z thỏa |z – 1 + i| = 2. Chọn phát biểu đúng:
A. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường thẳng.
B. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng 4.
C. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường Parabol.
D. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng 2.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hai số thực b và c (c > 0). Kí hiệu A, B là hai điểm biểu diễn hai nghiệm phức của phương trình z^2 + 2bz + c = 0 trong mặt phẳng phức. Tìm điều kiện của b và c để tam giác OAB là tam giác vuông (O là gốc tọa độ).
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Mỗi số thực a được coi là một số phức với phần ảo bằng 0.
B. Số phức z = a + bi được gọi là số thuần ảo (hay số ảo) khi a = 0.
C. Số 0 không phải là số ảo.
D. Số i được gọi là đơn vị ảo.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.