Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Lê Thanh Hiền – Tiền Giang

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Kiểm tra Giải tích 12 chương 3 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Lê Thanh Hiền – Tiền Giang, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lê Thanh Hiền – Tiền Giang mã đề 127 gồm 3 trang với 25 câu trắc nghiệm), thời gian làm bài kiểm tra 45 phút (không kể thời gian giao đề), kỳ kiểm tra diễn ra vào ngày 29/01/2018, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề nguyên hàm – tích phân và ứng dụng.

Trích dẫn đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3:
+ Để tìm nguyên hàm của f(x) = x^2.ln(x + 2) thì nên:
A. Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, đặt u = x^2, dv = ln(x + 2)dx.
B. Dùng phương pháp đổi biến số, đặt t = ln(x + 2).
C. Dùng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần, đặt u = ln(x + 2), dv = x^2.dx.
D. Dùng phương pháp đổi biến số, đặt t = x^2.
+ Cho I = ∫(sinx)^4.cosx.dx . Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến, khi đó:
A. Đặt t = (sinx)^4.
B. Đặt t = sinx.
C. Đặt t = (sinx)^4.cosx.
D. Đặt t = cosx.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. ∫x(sinx + cosx)^2dx = 1/4.(2x^2 + 2x.cos2x – sin2x) + C
B. ∫x(sinx + cosx)^2dx = 1/4.(2x^2 + 2x.cos2x + sin2x) + C
C. ∫x(sinx + cosx)^2dx = 1/4.(2x^2 – 2x.cos2x – sin2x) + C
D. ∫x(sinx + cosx)^2dx = 1/4.(2x^2 – 2x.cos2x – sin2x) + C

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp