Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam

Nội dung bài được Kho_đề_thi Kiểm tra Giải tích 12 chương 1 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = -1 khi x tiến đến dương vô cùng và lim f(x) tiến đến dương vô cùng khi x tiến đến 2+. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận là y = 2 và x = -1
B. Đồ thị hàm số đã cho có một đường tiệm cận ngang
C. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận là x = 2 và y = -1
D. Đồ thị hàm số đã cho không có đường tiệm cận
+ Cho đồ thị hàm số y  = -x^3 + 3x^2 – 4 như hình bên. Với giá trị nào của m thì phương trình x^3 – 3x^2 + m = 0 có ba nghiệm phân biệt?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Tọa độ giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = (2x – 3)/(x – 1) là?
A. (2;1)
B. (1; 0)
C. (-1; 2)
D. (1;2)

XEM TRỰC TUYẾN

TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp