Đề kiểm tra ĐS7-Chương III( M/trận,Đ/án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra ĐS7-Chương III( M/trận,Đ/án), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Thu thập số liệu thống kê, tần số
Dựa vào khái niệm xác định được bảng thống kê số liệu, “tần số”, số các giá trị, các giá trị khác nhau, đơn vị điều tra
Dựa vào khái niệm xác định được dấu hiệu thống kê

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
6

30%

1

20%

7
5 đ
50%

Bảng “ tần số”

Lập được bảng “tần số” dựa trên cách lập bảng “tần số” đã học; dựa vào bảng “tần số” xác định được mốt của dấu hiệu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

20%

1

20%

Số trung bình cộng, Biểu đồ đoạn thẳng.

Vận dụng được công thức tính được kết quả số trung bình cộng một cách chính xác.
Hiểu được tổng tổng tần số và kết hợp công thức tính số trung bình cộng để tìm giá trị n

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

20%

1

10%
2

30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6

30%

1

20%

2

40%

1

10%
10
10đ =100%

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ………….. MÔN: ĐẠI SỐ 7
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 50 Tuần 24 theo PPCT)

Họ và tên:…………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy (Cô)

I/TRẮC NGHIỆM . ( 3 điểm).
Điều tra số giấy vụn thu được của các lớp ở trường THCS A được ghi lại bảng sau (đơn vị tính là kilogam):

58
60
57
60
61
61

57
58
61
60
58
57

Dựa vào bảng trên hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1: Bảng trên được gọi là:
A. Bảng “tần số” B. Bảng “phân phối thực nghiệm”
C. Bảng thống kê số liệu ban đầu C. Bảng dấu hiệu.
Câu 2: Đơn vị điều tra ở đây là:
A. 12 B. Trường THCS A
C. Học sinh của trường THCS A D. Một lớp học của trường THCS A
Câu 3: Các giá trị khác nhau là:
A. 4 B. 57; 58; 60
C. 12 D. 57; 58; 60; 61
Câu 4: Số đơn vị điều tra là:
A. 12 B. 4 C. 57 D. 19
Câu 5: Giá trị 57 có “tần số” là:
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 6: Giá trị 59 có “tần số” là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (6 điểm). Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:
10
13
15
10
13
15
17
17
15
13

15
17
15
17
10
17
17
15
13
15

a/ Dấu hiệu ở đây là gì?
b/ Lập bảng “tần số” và tìm mốt của dấu hiệu
c/ Tính số trung bình cộng
Bài 2: (1 điểm). Điểm kiểm tra “1 tiết” môn toán của một “tổ học sinh” được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.