Đề kiểm tra ĐS7-Ch III( M/trận,Đ/án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra ĐS7-Ch III( M/trận,Đ/án), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Thu thập số liệu thống kê, bảng “tần số”
Học sinh nhận biết được số các giá trị, số các giá trị khác nhau, tần số tương ứng
Học sinh biết tìm được dấu hiệu điều tra
Học sinh lập được bảng tần số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5đ
25%

1
1,0đ
10%

1
1,5đ
15%

7
5,0 đ
50%

Biểu đồ

Học sinh lập được biểu đồ đoạn thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1.5đ
15%

1
1.5đ
15%

Số trung bình cộng
Nhận biết được mốt của dấu hiệu

Vận dụng công thức tính được số trung bình cộng và tìm được mốt của dấu hiệu tính tỉ lệ

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5 %

2

30%

3
3,5đ
35%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6

30%

1
1,0đ
10%

4
6,0đ
60%

11
10đ =100%

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ……………. MÔN: ĐẠI SỐ 7
ĐỀ SỐ 2 ( Tiết 50 Tuần 24 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy

I/ Trắc nghiệm (3đ): Một giáo viên văn thống kê các từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7 theo các số liệu sau:
Số từ sai của một bài (x)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Số bài có từ sai (n)
10
4
1
5
4
3
2
0
4
7
N = 40

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau:
1/ Dấu hiệu cần điều tra ở đây là:
A. Điểm của bài thi môn văn B. Thống kê điểm thi từ 0 đến 9
C. Các từ dùng sai trong mỗi bài văn của học sinh lớp 7 D. Số bài có từ sai
2/ Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
A. 38 B. 40 C. 42 D. 9
3/ Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 9 B. 40 C. 10 D. 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9
4/ Tỉ lệ số bài có 3 từ viết sai là:
A. 15% B. 12,5% C. 10% D. 20%
5/ Mốt của dấu hiệu là:
A. 10 B. 9 C. 3 D. 0
6/ Tần số của giá trị 3 là:
A. 3 B. 5 C. 4 D. 7
II/ Tự luận (7đ): Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Lập bảng tần số .
c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
e) Tính tỉ lệ điểm từ trung bình trở lên
( kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………….. MÔN: TOÁN LỚP 7
Đề số:2 (Tiết 50 Tuần 24 theo PPCT)

I/ Trắc nghiệm (3đ):
Mỗi câu đúng cho 0,5đ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.