Đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 3 & 4 năm 2017 – 2018 trường Đầm Dơi – Cà Mau

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Kiểm tra ĐS và GT 11 chương 3, Kiểm tra ĐS và GT 11 chương 4 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 3 & 4 năm 2017 – 2018 trường Đầm Dơi – Cà Mau, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 3 & 4 năm 2017 – 2018 trường Đầm Dơi – Cà Mau mã đề 001 gồm 3 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 1 tiết (45 phút), nội dung kiểm tra thuộc hai chương 3 và 4 trong chương trình Đại số và Giải tích 11, với các chủ đề: dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân, giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 3 & 4:
+ Biết rằng tồn tại đúng hai giá trị của tham số m để phương trình x^3 – 7x^2 + 2(m^2 + 6m)x – 8 = 0 có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân. Tính tổng lập phương của hai giá trị đó.
+ Cho cấp số cộng (un) xác định bởi : u1 = -10, un+1 = un + 7. Hỏi 690 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho phương trình 120x^4 – 26x^3 – 25x^2 + 2x + 1 = 0. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Phương trình có đúng 1 nghiệm.
B. Phương trình có đúng 3 nghiệm.
C. Phương trình có đúng 4 nghiệm.
D. Phương trình có đúng 2 nghiệm.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp