de kiem tra DS toan 8 1 tiet – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về de kiem tra DS toan 8 1 tiet, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên : ……………………………… Thứ Ngày Tháng Năm 2007
Lớp : ……….
Kiểm tra 1 tiết
Chương I : Phép nhân và phép chia các đa thức
( Thời gian 45` không kể chép đề )

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1: (0,25 điểm) Kết quả của phép nhân hai đa thức. (3x – y)(3x + y) là :
A. 9×2 + 6xy – y2
B. 9×2 – 6xy + y2

C. 9×2 + 6xy + y2
D. 9×2 – y2

Câu 2: (1 điểm) Dùng bút nối các biểu thức sao cho chúng tạo thành 2 vế của một hằng đẳng thức.
1) (x – y)(x2 + xy + y2)

a) x3 + y3

2) (x + y)(x – y)

b) x3 – y3

3) x2 – 2xy + y2

c) x2 – y2

4) (x + y)(x2 – xy + y2)

d) (y – x)2

e) x2 + 2xy + y2

f) ( x + y)3

Câu 3: (0,5 điểm) Điền dấu x vào ô thích hợp
Nội dung
Đúng
Sai

1) (a – b)(b – a)=(b – a)2

2) (x + 2)2=x2 + 2x + 4

Câu 4: (1 điểm) Hãy nối mỗi ý ở cột A với 1 ý ở cột B để được kết quả đúng.
A

B

1) x2 – 2x + 1

a) (x – y)(x2 + xy + y2)

2) x3 – y3

b) 2×2 – 2y2

3) (2x – 2y)(2x + 2y)

c) (x – 1)2

4) (x + y)3

d) 4×2 – 4y2

e) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

f) x3 – 3x2y + 3xy2 – y3

Câu 5: (0,25 điểm) Kết quả phân tích đa thức x2+2x-3x-6 thành nhân tử là :
A. (x + 2)(x + 3)
B. (x + 2)(x – 3)

C. (x – 2)(x + 3)
D. (x – 2)(x – 3)

Phần II: Trắc nghiệm tự luận (7 điểm)
Câu 6: (1 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử.
5x(2x + 1) – 3x(2x + 1)

Câu 7: ( 2 điểm) Thực hiện phép tính.
a) ( 2x3y2z – 8x2y3z2 + 10x4yz2) : 2xyz
b) ( x – 3)( 2x + 3) + 3( x + 3).

Câu 8: (2,5 điểm ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
a) x2 – y2 + 5x – 5y
c) 2×2 + 3x – 5

Câu 9: (1,5 điểm)
Cho hai đa thức f(x)=x4 – 5×2 + a
g(x)=x2 – 3x + 2
Hãy tìm a để đa thức f(x) chia hết cho đa thức g(x).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.