Đề kiểm tra ĐS 9 tiết 46 ( có MT+ĐA+BĐ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra ĐS 9 tiết 46 ( có MT+ĐA+BĐ), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 46. Môn: Đại số 9 (Tuần 24)
KIỂM TRA 1 TIẾT
I/. Mục tiêu cần đạt:
Rèn luyện kỹ năng giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cùng các ứng dụng trong việc giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
II/. Công tác chuẩn bị:
Ôn tập tất cả các kiến thức đã học.
Chuẩn bị đề kiểm tra.
III/. Hình thức đề kiểm tra:
– Đề kiểm tra theo hình thức tự luận 100%
IV/.Tiến trình hoạt động trên lớp:
MA TRẬN ĐỀ:
Cấp độ Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1.Phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Hiểu khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm của phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai

Số câu Số điểm
Tỷ lệ %

4 4
40%

4 4
40%

2.Giải hệ hai phương trình bằng phương pháp cộng đại số, phương pháp thế

Vận dụng được hai phương pháp giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Số câu Số điểm
Tỷ lệ %

2 3
30%

2 3
30%

3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Số câu Số điểm
Tỷ lệ %

1 3
30%
1 3
30%

Tổng: Số câu Số điểm
Tỷ lệ %

4 4
40%
2 3
30%
1 3
30%
7 10
100%

PHÒNG GD&ĐT LĂK
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
Môn: Đại số 9
Thời gian: 45 phút

Câu I : (2,0 điểm)
Cho phương trình : 2x + y = 5 (1)
a. Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1)
b. Xác định a để cặp số (–1 ; a) là nghiệm của phương trình (1).
Câu II : (3,0 điểm)
Giải các hệ phương trình sau :
a) b)
Câu III : (5,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 420m . Ba lần chiều rộng hơn hai lần chiều dài là 30m. Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường?

PHÒNG GD&ĐT LĂK
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
Môn: Đại số 9
Thời gian: 45 phút

Câu I : (2,0 điểm)
Cho phương trình : 2x + y = 5 (1)
a. Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1)
b. Xác định a để cặp số (–1 ; a) là nghiệm của phương trình (1).
Câu II : (3,0 điểm)
Giải các hệ phương trình sau :
a) b)
Câu III : (5,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 420m . Ba lần chiều rộng hơn hai lần chiều dài là 30m. Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường?
ĐÁPÁN:

BÀI
NỘI DUNG
ĐIỂM

Câu I :
(2,0 điểm)

a.
* Nghiệm tổng quát của phương trình :

b. Cặp số (–1; a) là một nghiệm của phương trình (1).
Ta có : 2.(–1) + a = 5
( a = 7

Câu II :
(3,0 điểm)
a.
b.. Giải hệ phương trình
* Bằng phương pháp cộng đại số :

1,5đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu III :
(5,0 điểm
Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Gọi x (m) là chiều dài; và y (m) là chiều rộng sân trường hình chữ nhật
Điều kiện: x>

Hỏi và đáp