Đề kiểm tra ĐS 7 tiết 50( có MT+ĐA+BĐ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra ĐS 7 tiết 50( có MT+ĐA+BĐ), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 50 kiểm tra 1 tiết (Tuần 24)
Môn: Đại số 7

Mục tiêu:
Kiểm tra và đánh giá việc nắm kiến thức về thống kê của học sinh
Kiểm tra và đánh giá kỹ năng làm bài tập của học sinh về: Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, vẽ biểu đồ đoạn thẳng, tìm mốt của dấu hiệu, …
Nội dung:
MA TRẬN:

Chủ đề chính
Các mức độ cần đánh giá
Tổng số

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1) Các khái niệm về thống kê: Số liệu, dấu hiệu, các giá trị……
Số câu
1

0.5
2

1
1

0.5

4

2

Điểm

2) Bảng tần số- Mốt
Số câu
1

0.5

2

2

3

2,5

Điểm

3)Số trung bình cộng
Số câu

1

0.5

1

2
2

2,5

Điểm

4)Biểu đồ – Nhận xét
Số câu

1

2,5

1

0,5
2

3

Điểm

Tổng số

2

1
2

1
2

1
3

4,5

2

2,5
11

10

PHÒNG GD&ĐT LĂK
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
Môn: Đại số 7
Thời gian: 45 phút

Câu 1 (3 điểm)
Nêu các bước tính số trung bình cộng của một dấu hiệu?
Điểm thi giải bài toán nhanh của 20 học sinh lớp 7A được cho bởi bảng sau:

6
7
4
8
9
7
10
4
9
8

6
9
5
8
9
7
10
9
7
8

Dùng các số liệu trên để trả lời các câu hỏi sau đây:
Số các giá trị của dấu hiệu là:
A) 16 B) 18 C) 20 D) 30
b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A) 7 B) 8 C) 20 D) 25
c) Tần số học sinh có điểm 7 là:
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
d) Giá trị có tần số cao nhất là:
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10
Câu 2: (7 điểm) Số cân nặng của 20 bạn học sinh (tính tròn đến kg) của một lớp được ghi lại như sau:

32
36
30
32
36
28
30
31
28
32

32
30
32
31
45
28
31
31
32
31

Dấu hiệu ở đây là gì?
Lập bảng “tần số” và rút ra một số nhận xét
Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

PHÒNG GD&ĐT LĂK
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
Môn: Đại số 7
Thời gian: 45 phút

Câu 1 (3 điểm)
1. Nêu các bước tính số trung bình cộng của một dấu hiệu?
2. Điểm thi giải bài toán nhanh của 20 học sinh lớp 7A được cho bởi bảng sau:

6
7
4
8
9
7
10
4
9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.