de kiem tra dinh ly py ta go – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về de kiem tra dinh ly py ta go, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ma Trận đề kiểm tra – Chương I- Đại số 8 :

Chủ Đề chính
Các mức
Độ cần
đánh giá
Tổng

Nhận biết (TNKQ)
Thông hiểu (TNKQ)
Vận dụng (TNKQ)

1- Nhân đa thức với đa thức
1

1
2

1
1

0,5
4

2,5

2-
7 Hằng đẳng thức đáng nhớ
1

0,5
3

1,5

3

1,5
7

3,5

3- Phân đa thức thành nhân tử
1

0,5
2

1
2

1
5

2,5

4-Chia đơn , đa thức đã sắp xếp
1

0,5
1

0,5
1

0,5
3

1,5

Đáp án và Biểu Điểm Bộ 03 đề Kiểm tra Đắc nghiệm

Đáp
án
Đề
I

Câu1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19

a
b
d
d
b
a
c
c
c
d
d
d
d
a
b
a
b
c
b

Đáp
án
Đề
II

Câu1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19

c
c
b
d
c
c
a
a
b
a
d
d
b
b
b
c
b
b
a

Đáp
án
Đề
III

Câu1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19

c
b
c
c
d
a
c
a
a
b
d
b
d
b
c
b
b
b
a

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thứ…..ngày…..Tháng ……Năm 2010
Họ Tên :…………………………………. Kiểm Tra Môn : Đại số : 45 Phút .
Lớp 8……..: Bài số1 – Chương I : Hình Thức Trắc nghiệm 100.

Điểm
Lời phê của Thầy- Cô giáo

Đề ra số 1:(Trắc nghiệm %)

Câu 1 : Nghiệm của phương Trình : 3(x-2)- x( x – 2 )=0 Là
a. x = 2 hoặc x = 3 b. x = 2 hoặc x = – 3
c. x = -2 hoặc x = – 3 d . các câu trên đều sai .

Câu 2 : giá trị của biểu thức : R = 5x ( x2 – 3x + 2 ) – x2( x + 1) + x(- 4 x2 +16x – 10)
Với x = 125 là :
a , 625 ; b, 0 ; c , – 1 ; d , Một kết quả khác .

Câu 3 : kết quả của phép tính : (x- 1 )( x+ 1) (x+ 2) là :
a, x3- 2x 2- x – 2 b, x3 – 2×2+ x – 2
c, x3+ 2×2+ x – 2 d , x3+ 2×2- x – 2

Câu 4 : chọn câu trả lời đúng nhất : ( P- Q)2 =
a, ( Q-P)2 b, P2- 2PQ + Q2
c , Q2 – 2QP + P2 d, Cả A,B, C đều Đúng .

Câu 5 : Cho x+y = 11 Và x – y = 3 .Tính x2 – y2 Ta được kết quả sau
a, 14 ; b, 33 ; c , 112 ; d, Một kết quả khác .

Câu 6 : Giá trị lớn nhất của biểu thức S = 4x – 2×2 +1 là :
a, 3 ; b , 2 ; c , – 3 ; d , -2

Câu 7 : biết ( 3x+5 )(2x-1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.