Đề kiểm tra định kỳ Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến – TP. HCM

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi thử môn Toán, Khảo sát chất lượng Toán 12 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra định kỳ Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến – TP. HCM, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra định kỳ Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến – TP. HCM mã đề 111 gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2018, đề kiểm tra có đáp án các mã đề 111, 112, 113.

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến – TP. HCM:
+ Đường thẳng đi qua điểm M(1;3) với hệ số góc k cắt trục hoành tại điểm A có hoành độ dương và cắt trục tung tại điểm B có tung độ dương. Diện tích của tam giác OAB nhỏ nhất khi?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho tứ diện ABCD có AB là đoạn vuông góc chung của BC với AD, độ dài các cạnh AB = a, AD = BC = b và góc α thay đổi thỏa mãn (AB;CD) = α, 0 < α < 90°, tanα < 2b/a. Nếu thể tích khối tứ diện ABCD đạt giá trị lớn nhất thì giá trị của tanα bằng?
+ Sổ các số tự nhiên có n (với 8 < n < 10) chữ số đôi một khác nhau và đồng thời có mặt bốn chữ số 1; 2; 3; 4 đôi một không kề nhau là?

Hỏi và đáp