Đề kiểm tra định kỳ Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Khuyến – TP. HCM lần 5

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi thử môn Toán, Khảo sát chất lượng Toán 12 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra định kỳ Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Khuyến – TP. HCM lần 5, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra định kỳ Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Khuyến – TP. HCM lần 5 gồm 4 mã đề 501, 502, 503 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, yêu cầu học sinh làm bài trong 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 04/11/2018, đề gồm các câu hỏi và bài toán giới hạn trong nội dung chương trình Toán 12 đã học, đây là kỳ thi được tổ chức thường xuyên tại trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp học sinh rèn luyện thường xuyên để nâng cao năng lực, đồng thời giáo viên theo dõi được quá trình tiến bộ của các em, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Khuyến – TP. HCM lần 5:
+ Cho hàm số f(x) = −x^4 − 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Hàm số f(x) có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.
B. Hàm số f(x) không có điểm cực trị.
C. Hàm số f(x) có một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.
D. Hàm số f(x) có một điểu cực tiểu và không có điểm cực đại.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Tập hợp các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = −x^3 + (m + 2)x^2 − 3m + 3 có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ là?
+ Cho hàm số y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a, b, c, d là các hằng số và a ≠ 0) có đồ thị (C). Biết (C) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt M, N, P và các tiếp tuyến của (C) tại M, N có hệ góc là −6 và 2. Gọi k là hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại P. Chọn mệnh đề đúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.