Đề kiểm tra định kỳ môn Toán 12 trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến – TP. HCM

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Khảo sát chất lượng Toán 12 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra định kỳ môn Toán 12 trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến – TP. HCM, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra định kỳ môn Toán 12 trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến – TP. HCM gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Cho hàm số y = x^3 + ax + b (a,b ∈ R) có hai điểm cực trị x1, x2. Hỏi khẳng định nào sau đây đúng?
A. Tổng hai giá trị cực trị của hàm số bằng 2b
B. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị đối xứng nhau qua trục hoành
C. Tổng hai giá trị cực trị của hàm số bằng 0
D. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị đối xứng nhau qua trục tung
+ Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
A. Nếu hình H có trục đối xứng thì nó có ít nhất một tâm đối xứng
B. Nếu hình H có mặt đối xứng thì nó có ít nhất một trục đối xứng
C. Nếu hình H có mặt đối xứng và có trục đối xứng thì nó có ít nhất một tâm đối xứng
D. Nếu hình H có mặt đối xứng và có tâm đối xứng nằm trên mặt đối xứng thì nó có ít nhất một tâm đối xứng
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 4, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SD, CD, BC. Thể tích khối chóp S.ABPN là a, thể tích khối tứ diện CMNP là b. Giá trị a, b thỏa mãn bất đẳng thức nào dưới đây:
A. a^2 + 2ab – b^2 > 160
B. a^2 – 2ab + 2b^2 < 109
C. a^2 + ab – b^4 < 145
D. a^2 – ab + b^4 > 125

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.