Đề kiểm tra định kỳ Hình học 10 chương 1 (Vector) trường THPT Nguyễn Huệ – TT. Huế

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Kiểm tra Hình học 10 chương 1 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra định kỳ Hình học 10 chương 1 (Vector) trường THPT Nguyễn Huệ – TT. Huế, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra định kỳ Hình học 10 chương 1 (Vector) trường THPT Nguyễn Huệ – TT. Huế gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho hai điểm A, B và I là trung điểm của AB. Điểm M thỏa điều kiện |vtMA + vtMB| = |vt MA – vt MB|. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào SAI?
A. Tập hợp các điểm M là đường tròn đường kính AB
B. Tam giác AMB vuông tại M
C. Không tồn tại điểm M nào thỏa mãn điều kiện trên
D. IM =1/2.AB
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của BC, AD. Chọn khẳng định ĐÚNG?
A. vtOK = vtOH
B. vtOK = vtHO
C. vtHK = vtDC
D. vtHK = vtAB
+ Chọn khẳng định ĐÚNG trong các khẳng định sau?
A. Vectơ đối của vectơ -vta +vtb là -vta – vtb
B. Vectơ 0 không có vectơ đối
C. Vectơ đối của vectơ -vta là vta
D. Vectơ đối của vectơ vta + vtb là vta – vtb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.